Känslorna styr människan för mycket.

Det är svårt att leva i nuet, för människan lever genom sina känslor.

Lev nu, låt det förgågna och framtiden vara

Nuet är det bästa med livet. det är då man lever.

Tankar kommer, tankar går, mycklet av våra tankar är dagdrömmar.

Negativitet kan oftast vändas till positivitet genom att ändra sina tankar.

Låt ditt förflytna vara, gå framåt, vara närvarande idag, i nuet,.

Medvetenhet ger nya tankar och nya positiva händelser.

Lidandet, att må dåligt, skapar man oftast själv med sina negativa tankar.

Varje människa lämnar sina spår på Jorden, vi skapar händelser, små eller stora.

Att vara medveten om händelser och allt annat, det gör förändringar möjliga

Vad som är idealiskt för var och en är individuelt.

Du är som dina känslor i nuet, nuet bestämmet vilket sinnelag du har just nu.

Bli andlig, se mer och mer ditt inre liv, förstå did själv och förstå andra.

Livet i nuet är det verkliga livet här på Jorden, i nuet händer allt i livet som skall hända.

Skryt inte

Det gör till slut ont i en om man hånas en längre tid, även enstaka hånanden kan skada dig, du, bry dig inte vad andra tycker om dig, det är inte ditt problem.

Alla har fel ibland

Om du faller, res dig iupp och försök igen

Tänk efter vad du säger.

Låt ingenting äga dig.

Alla har önskningar mer eller mindre

Tillsammans är vi starka.

Så inte förutfattade meningar runt omkring dig.

Delad glädje och delad sorg, visar känslor och vänskap.

Lyckan kommer när den kommer

Allt händer i nuet, just nu.

Alla dina steg i vägar du vandrar är viktiga.

Du skall icke döma dina vänner

Alla är okunniga om en massa olika saker

Alla gillar ett vänligt bemötande

Var ärlig

Man måste försöka hela tiden

Sorg är inte hälsosamt, bearbeta sorgen och försök gå vidare, försök leva i nuet så mycket som möjligt.

Du är det du tänker, dina tankar avgör vem och hurudan du är.

Handlingen säger tusen gånger mer än orden.

Vandra vägar som passar för dig.

Monotoni under lång tid dödar kreativiteten och skadar människan både fysiskt och psykiskt.

Både flickor och pojkar behöver uppmuntran av sina föräldrar.

Bättre göra det sent och bra, än att göra det dåligt.

Motgångar visar vilka är dina vänner

Gå mot ljuset, eller tänd ditt eget ljus.

Att vara med andra och samverka med andra, är den bästa tllvaron.

Finns en kvalitet även i små och enkla handlingar.

Uppskatta nuet, älska nuet.

Istället för nuet, lever vi tyvärr oftast i en mental föreställningsvärld. att ibland kunna leva i nuet.

Man behöver inte leta, det kommer som skall komma.

Människor blir lite klokare med åren,

Livets vägar är krokiga, försök inte gå rakt hela tiden, våga korsa vägarna, pröva dig fram

Allt hör ihopp, mänskligheten kommit från samma källa.

Nuet är livet, allt annat är spekulationer om framtiden eller klaganden av det förflutna.

Människan har svårt att leva i nuet, sinnet skapar en overklig tillvaro, för det mesta.

Lär uppskatta nuet, lev och njut av livet.

UFO finns

Det du säger, det stannar,  du lämnar spår efter dig

Barn har inga hämningar

Var kritiskt mot dig själv, men låt inte andra trampa ner dig

Kritiken ska behandlas så att man inte skadar sig själva.

Våga reagera

Villkorslös-kärlek är det finaste kärlek som finns.

Älska utan att begära något tillbaka.

I nöden känner man sina vänner.

Alla behöver kärlek i alla former, både kroppslig sex-akt, plus det viktigaste, det är att man känner sig vara älskad av någon.

Evig kärlek kan liknas vid en cirkel, den kärleken går runt, runt, utan att ta slut, den är evig,

2021-12-07
Låt inte rädslan kontrollera dig...ta tag i ditt liv...bli bekant med dina rädslor...bekämpa dina rädslor.

2021-12-05
Din religion och din religiositet angår bara dig, enbart bara dig. Låt andra vara.

2021-12-02
Acceptera andras religion eller icke-religiositet. Frihet för alla.

2921-12-01
Håll ditt hjärtna skrynkfri, genom att bli mer tolerant och mer vänlig

2021-11-29
I nuet tänker man inte det förflutna och inte framtiden,  i nuet lever man idag, just nu.

2021-11-27
Allt börjar från dig själv

2021-11-26
Hur man behandlar andra, visar hurudan människa man är.

2021-11-26
Tystnad kan också betyda att du håller med

2021-11-26
Tankens kraft, en stark kraft, du är som dina tankar.

2021-11-23
Du är vad du är,  du ser dig med dina ögon,  andra ser dig med sina ögon,  det viktigaste är det  hur du ser dig själv.

2021-11-20
Sluta inte tro på din förmåga att kunna..

2021-11-17
Man skall inte ge efter,  gör det du skall göra,  sträva framåt

2021-11-18
När man blir äldre, får man ju rynkor. Det är helt naturligt... Det är tidens gång det.

2021-11-17
Positiva vibrationer är viktigt i ens liv

2021-11-13
Hur man än läser,  lär man inte allt.

2021-11-10
Vi lär oss av misstag,  men... vi kan även lära oss av framgång,  om vi är tillräckligt visa.

2021-11-05
Musik kan vara som skogens prasslande,  skogens viskande,  vindens viskande i skogen.

2021-11-04
Frågor är många,  alla frågor har inga svar,  därför vet vi inte allt.

2021-11-03
Det är bra att ha kunskap,  ännu bättre är det att ha visdom

2021-11-91
Planera inte för mycket,  lev istället i nuet.

2021-10-11
Alla förstår inte vad du säger,  dom har en annan uppfattning.

2021ä10-10
Bry dig om det du tycker,  det är huvudsaken,  då mår du bra.

Gör det,  men ångra dig inte.

Träd är som du,  båda har rötter

Minnena är svåra att glömma, minnena finns,  acceptera det

Det är bara du som tänker på din lycka,  ta vara på din lycka.

Var modig och säg vad du vill ha.

Våga vara annorlunda, då sticker du ut.

Kvinnor, låt oss hålla ihop, tillsammans är vi starka

Genom att visa global kärlek är vi medborgare i världen

Det finns inga dumma frågor

Lyssna alltid bra...då kan du tala om saken sedan mycket bra.

Man skall inte tappa hoppet, genom att hoppas kan man faktist vinna

Man skall inte tala illa om sin hustu och inte heller om sim man.

Hat föder med hat...bara genom vänlighet kan hatet upphöra.

Man lämnar det förgågna bakom sig och känner lycka och är lugn.

Man bör titta på sitt eget görande och eget sägande och låta andra göra samma sak,

Var vänlig mot dig själv och gentemot andra.

Visa medkänsla mot dig själv och gentemot  andra.

Älska världen i all sin mångfald.

Lugna ner dig, släpp taget, andas djupt, känn harmonin inom dig.

Stilla ditt sinne, andas djupt, känn lugnet inom dig, njut

Vi är världens befolkning, vi måste älska varandra.

Vi är alla människor, invånarna på vår planet, samma ben, kött  och blod vi alla har.

Du har ett inre öga som ser,  andlighetens inre öga.

Du är en människa bland andra människor, du är en unik person, alla människor är unika

Det  gäller att smickra lagom

Genom att gå vilse hittar man nya bättre vägar...det finns många inriktningar i livet

Hat ökar med hat, kärlek tar bort hatet.

Alla vet t.ex vad som är gott och vad som är ont...var och en väljer sin väg att vandra

Människosinnet är som en våg, ibland uppåt och ibland neråt...livet är som en våg för det mesta

Att stanna och ta det lugnare, stärker männikskan...stresset minskar

Med det växande självförtroendet växer människan andligt.

Njut av livet, sluta stressa

Tålamod behövs i livet för att få livet att bli så man vill.

Framtiden intresserar det flesta mer eller minnde,  plus så klar i nuet. i verkligheten är det nog bäst att leva i nuet så mycket som möjligt.

Kvinnorr, stötta varandra

Kvinna, glöm svartsjukan, hjälp andra kvinnor var du än kan

Håll alltid ihopp med andra kvinnor, kvinnor tillsammans är starka.

Älska alla, människor alla vi är, samma blod och kött, invånarna i våra planet.

Människosinnet är som en våg...ibland uppåt och ibland neråt...livet är som en våg för det mesta

Försöker du tycka om alla människor? Gör det...Visa kärlek till alla

Lev i nuet, lev och njut, lev i denna tid, gläd dig och njut.

Överallt olika människor runt om i världen, harmoni plats ger åt alla, harmoni ger harmoni,, människor vi alla är trots vår etnicitet

En bra väg leder till godhet, godhet vinner, gott ger gott, ont ger ont, välj godhet för ditt liv.

Fyll ditt sinne med goda tankar

Låt oss älska livet, låt oss älska varandra, av sådan bra kommer

Vi människor hör ihop, låt oss tolerera varandra.

Den vise älskar sig själv och förlåter sig själv, den vise älskar även andra och förlåter även  andra

Den vise tillåter sig att göra misstag, den vise tillåter även andra att göra misstag,

Ät, njut och må bra

Älska och bli älskad.

I själslig nivå kan man älska alla

Alla människor är andliga, mer eller mindre...beror på vilken nivå man är i sin andliga utveckling.

Älska dina medmänniskor som du älskar dig själv.

Även en gammal kan tänka klart och förnuftigt

Älska dig själv, du är värd all kärlek du kan få.

Ät och njut, några extrakilon hit eller dit spelar ingen roll, bestäm själv att du skall äta och må bra, strunta i det vad andra säger, lev livet så som du vill.

Lev i nuet, njut av livet.

Även i problem finns möjligheter, problem är för att lösas

Var nyfiken, våga

Tänk positivt

Var och en väljer sina egna vägar att vandra på, man väljer en inre väg som ingen annan kan se, därför är alla på olika utvecklingsnivåer, vissa vägar är lätta att gå, andra är mycket svåra vägar,.

Lagom av allt ger harmoni i livet

Acceptera all slags väder, väder som väder, gilla läget och må bra.

Det är tillåtet att lata sig och ha det skönt och njuta av tillvaron

Var nöjd med vädret 

Lev i nuet och må bra.

Politiker och andra, bör respektera varandra, oavset olika åsikter.

Ingen kan se vad som fins bakom horisonten, så sprid inte rykten, håll dig till sanningen om att du ser inte bakom horisonten.

Sluta hata och hota, istället, älska varandra.

Mänsklighet, många färger, inifrån samma, alla människor är, alla likvärdiga, vi Jordens befolkning, vi bröder och systrar, vi måste älska varandra.

Ta det lungt, andas lungt, ta ett djupt andetag, njut av stillheten

Älska mänsklighet var mänsklig, visa kärlek, visa omtanke.

Sök efter fred, sök efter harmoni, lev i harmoni med alla.

Du skapar din verlkighet, ditt liv, bara du och ingen annan, därför är du själv ansvarig för ditt liv och ditt görande.

Du är unik, var dig själv, älska dig, tyck om dig.

Acceptera alla slags väder, för vädret är vädret, vädret är varierande, man kan inte ändra på vädret.

Vänskap råder,  vänlighet råder, kärlek råder, hjälpsamhet råder, fred råder,harmoni råder, vilken plats, vad är detta för samhälle, kärlekens samhälle, medmänskligt samhälle,

Sluta förstöra, planeten lider, människan lider, vems fel, människans fel, tänk vad du gör, 

Sök kunskap Sluta ljuga, sök kunskap, sluta hata, lär dig älska, älska alla, var medmänsklig,

Hitta en njutning i vädret hur vädret än är, då mår du bra :)

Universell kärlek, får dig att känna kärlek mot alla människor.

Du äger din tid, sov och ät när du vill (om möjlighet till det finns)

Var nöjd med det du har, lev efter dina tillgångar

Sök lyckan i det vardagliga, bli lycklig, känn lyckokänslan inuti dig.

Var nöjd så känner du harmoni.

Vilken riktning vill du växa? är en positiv väg attraktiv? positivitet är bra.

Låt oss alla älska den vi känner kärlek för, äkta kärlek mellan två själar tittar inte på könet...utan låter kärleken flöda.

Frihet är t.ex att sova när man vill och i allmänt att ha frihet att välja vad det än gäller.

Förlåt det förflutna, kom ihåg, utforska, tolererar det förflutna, fortsätt sedan och låt det förflutna vara.

Lev i harmoni, "älska" alla, gör världen till en bättre plats, var ett bra exempel, ett exempel på gott.

Jordens invånare, en täkande människa, en talande människa, tänk klokt, agera klokt, älska alla.

Livet är kärt, man lever, älskar livet, älskar livets kraft, strävar framåt, och vill leva.

Kärlekens samhälle, medmänskliga samhälle, dröm-samhälle, utopisk samhälle, så vill vi ha det.

Gilla alla, tyck om alla, älska alla, visa tolerans, visa kärlek, visa empati

Den positiva behöver inte kritisera, det positiva är nöjd, det positiva njuter av livet.

Mångfald berikar

Lev ditt liv och låt även andra leva sina liv.

Vore det bättre om planeten var en enda stat?

Vilken riktning vill du växa? är en positiv väg attraktiv?

Den vise ser på sitt eget beteende, den vise kritiserar inte andras beteende

Du är en unik person

Vi är alla samma ursprung, hudfärg och kultur är en sidofråga, vi kommer från samma källa, vi är alla människor.

Tankens kraft, maktens kraft, du är som dina tankar.