Prövningar i livet, i tron

Du prövas, 
svårigheter kommer, 
sträva framåt, 
vad en god människa, 
kämpa framåt, 
kämpa klokt, 
tappa inte modet, 
håll dig lugn, 
allt bra blir.

Om man vet att man försöker vara så vänlig som det bara går, man är för fred och man älskar sämja...om då någon försöker påstå motsatsen...det är då man testas, prövas ...ens mentalitet, trovärdighet sätts på prov...Då gäller det att inte låta sig påverkas...är den du är...det gäller att fortsätta som vanligt...förhoppningsvis kan man hålla sig lugn och inte gå tillmotattack....Ibland prövas man verkilgen jätte mycket. Det finns alltid någon som försöker göra allt för att få en att falla till samma nivå som den som testet ger...Min tro är min tro, din tro är din tro. Om du tror inte, är det din sak, men låt mig tro. Min tro ge mig lugn, harmoni, styrka...Lugn, lugn, bara lugn, ge inte efter för frestelsen att börja ordkriga, håll dig utanför.


2015-06-23
Vad är andlighet?

Vad är andlighet? 
Är det religiositet?
Är det andra djupa tankar, funderingar om
livet och allt annat? 

Är det religiositet? Är det andra djupa tankar, funderingar om
livet och allt annat? Jag har träffat många kvinnor som säger sig vara andliga, men inte religiösä. Ändog pratar d om Gud, himmelen, änglar, dom ber böner till Gud, mm. Dom tror andevärlden, dom tror på livet efter döden…Dom verkar
religiösä i sitt prat. Men vill inte erkänna sig vara religiösä. Varför? Skäms dom? Det är nyandlighet kanske, en religion som är en blandning av religion och new age. - För mig är andlighet något man tänker, djupa tankar, filosoferande om livet, meditation, att älska alla människor, att vilja bevara Jorden ren och mycket mer…men allt detta utan något övernaturligt troende. Ofta faller jag för new age tänkande, men någonting tar alltid mig tillbaks. Med andra ord, tycks jag för det mesta vilja vara stadigt med fötterna på jorden. Andlig kan man iaf vara.


2015-06-23
Energin i rummet vibrerar

Energi vibrerar, 
stilla, sakta 
snabbt, 
rummet vibrerar, 
energin flödar, 
positiv energi, 
negativ energi, 
sök positivt, 
gilla positivt.

Omgivningen vibrerar...rummet vibrerar...Att känna vibrationer av andra människor...antingen det är negativa...positiva eller neutrala vibrationer...är helt normalt för dom flesta människor...Vissa new age människor kallar det för... man blir påverkad av andras aura/auror...vissa av dom frågar efter hjälp att slippa känna av andras ”aura/auror”...Men tänk efter – vi kommuniserar med, genom pratet, miner, kropp-språk, osv osv...Alla människor
känner av sådant där...det är helt normalt...Vi kommuniserar alltså inte bara genom att prata...utan det sker hela tiden... oavbrutet...en tyst kommunikation.


2015-06-24
Bumerang effekten

Kasta snabbt, 
bumerang som en pil, 
störtar framåt, 
tittar bakåt, 
störtar bakåt, 
tillbaks kommer, 
kasta ordet,
ordet springer, 
bort bort, 
ordet tittar bakåt, 
störtar bakåt, 
tillbaks kommer, 
vakta orden,
dina ord,.

Precis som med bumerangen, allt det du gör eller säger till
andra, kommer tillbaks till dig någon gång. Det kan man kalla för ”Bumerang effekten”. Allt, oavsett om det är positiva eller negativa ord eller gärningar, förr eller senare kommer dom med bumerang effekten tillbaks till dig själv. Om det är positivt du får tillbaks, har du skickat iväg positiva ord eller gärningar. Men om du drabbas av negativt, har du säkert skickat iväg negativa och gärningar. Du får det du sår…ros eller ris…


2015-06-25
Ego

Stor ego, 
liten ego, 
mitt i mellan ego, 
personlighet, 
ego vill, 
ego vill mycket, 
ego sårbar är, 
ego fåfäng är, 
skärp dig, 
minska egots makt, 
bli harmonisk, 
bli andlig.

Vad är ego? ...Man kan säga att ego är ens egen personlighet...Egot kan ses som själens motsats, själens motpol...Själen är alltid god och leder en till goda fina vägar i livets alla dagar...Egot däremot bara vill och vill, vill ha mer och och klagar och klagar och bråkar och skvallrar och baktalar och så vidare...Allt som är på något vis negatibt laddat hos individen, det är egot som skapat det...OBS, det gäller då också att förstå vad som är negativt och eller positivt hos en själv...Egot är kär i sig själv...egot vill alltid ha rätt...Varje individs ego är olika stor...En som har ett jätte stort ego, är också en jätte stor egoist, medvetet eller omedvetet...En med mycket liten ego, har högre medvetande, själen bestämmer lite mer hos en sådan individ

 

2015-06-27
Sluta kritisera varandra

Sluta kritisera andra, 
låt andra leva sina liv, 
men våga reagera...
reagera mot ondska.

Sluta kritisera varandra...kritik är negativt...kritik är tärande, i kritik pekar men med fingret..."du har fel, jag har rätt", Lär acceptera andras åsikter...man behöver inte tyckasom alla andra...men acceptera andras åsikter...All kritik som riktas mot en person...säger tusen gånger mer om den som
kritiserar, än den som kritiseras..man lämnar liksim en visitkort om sig själv...Reagera hellre neutralt än negativt, det neutrala skadar ingen.


2016-06-04
Positiv tro är den bästa tron

Positiv tro
den bästa tron, 
var hjälpsam, 
var vänlig, 
älska alla, 
älska Gud, 
älska världen, 
älska dig själv, 
tjäna Gud, 
tjäna människor, 
god väg 
den bästa vägen.

Hur du tror, dina ord och dina gärningar kommer att berätta och visa vilken typ av person du är...Även, en ateist tror, en ateist på sitt eget sätt, och en ateist ord och handlingar kommer att berätta vilken typ av person han är.
Dessutom finns det ingen universell tro...Alla har rätt att tro på sitt eget sätt, åtminstone så länge du inte skadar andra genom sin tro...Vad är syftet med att ha tro? Varje person som tror på Gud, söker frid i själen, letar efter krafter att vara godhjärtade och kärleksfulla människor...Sådana människor som använder religionen som en makt-medel på något sätt, vare sig de är troende eller ateister, söker makt och kraft på något sätt, en makt genom religionen, en makt att kanske förtrycka andra, osv...När en person är ute bara att för sig själva söka till fred, då finns bata godhet med i bilden...Islam som alla andra religioner, är en personlig sak hur varje individ väljer att tro. Sättet man tror på, ord som anger om du är en bra person och en positiv, negativ, eller är du som slår med de heliga böckerna andra i huvudet för att få sin vilja fram...Positivitet även i var och ens tro eller icke-tro, anger godheten hos en....Det är en sådan tro man bör söka efter...

 

2016-06-04
Privat eller offentlig religion

Håll din religion privat, 
tro som du tror, tro i tysthet, 
din tro är bara din sak, 
bara din och ingen annans, 
andra har sin tro. 
låt andras tro vara i fred, 
deras tro angår inte dig.

Hur är det, varför är inte religion en privat-fråga? ..Varför måste det finnas ”Guds-hus”, såsom kyrkor, mosker, tempel, mm? ..Varför vill människor visa sin religiositet för andra? ..Är det så att man vill visa upp sig för andra, genom t.ex kläderna? ..Med kors? ..Med mera…? Och det viktigaste frågan, varför vill de religiösa att deras barn skall bli också religiösa? ..Varför tvinga? Varför låter man inte alla välja själva, vad man vill tro eller inte tro? ..Det naturligaste och ärligaste och klokaste är förstås att hålla sin religion privat, inte stoltera utåt med sin religion...Det är ju i ens tankar och goda gärningar, man kan vara religiös...Det behövs alltså inte särskilda kläder, gudshus, eller annat, för att vara religiös...Din religion och din religiositet angår bara dig, enbart bara dig...Låt andra vara. Acceptera andras religion eller icke-religiositet. Frihet för alla...Men religiösa är som alla andra...man vill tillhöra någon grupp, känna gemenskap med likasinnade. Så därför är det förståeligt att även religiösa syns som grupper bland alla andra grupper i världen...
Människan är ju ett flockdjur, därför samlas man gärna tillsammans.

 

2016-06-04
Vetande idag och förut

Tiderna ändra, åsikterna ändras, 
försök leva med i tiden, 
i denna nutids livsanda.

Förr i tiden – det var då man inte visste det man vet nu”.

Den där frasen stämmer ganska så bra...Tänk t.ex religioner, sjukdomar…Religioner säger att det är si eller så…
Idag vet man dock mer än på den gamla tiden...Då bör man faktist ta vara på vetenskapens teser till sitt hjärta och inte blindt lita på gamla böckers ord...Det samma gäller sjukdomar. Förr i världen visste man inte hur bota vissa sjukdomar eller vad det var för sjukdom...Idag vet man mer och dom flesta människor litar faktist att sjukvården kan bota många sjukdomar eller åtminstone lindra...Vad gäller sjukdomar, då litar t.om den religiöse på dagens vetenskap och vetande om sjukdomar...Men för övrigt tycks det vara svårare att lita på allt annat nutiden har kommit på...Jag menar inte det att man skulle sluta tro på Gud, för vetenskapen har inte bevisat att Gud finns inte, men inte har religioner heller bevisat att Gud finns...Jag menar alltså allt annat i livet, som står i heliga böcker, mycket har förändrats...Så varför vill vissa inte följa med tiden? ..Varför begrava sig i det förflutna? Mänskligheten har blivit lite mer human och säger sig iaf älska alla människor...Under heliga böckers tid, var samhällena annorlunda än idag...Därför går det inte att leva precis så som den tiden för länge sedan...Man vet alltså mer idag än man visste förr i tiden...Det kallas utveckling. det gäller alltså att följa med tiden, i tiden.

 

2016-07-16
Var och en befinner sig i sin egen nivå

Hög nivå, 
låg nivå, 
mittimellan nivå, 
var är du, 
sträva högre höjder, 
lyft dig, 
bli visare, 
bli mer andlig.

Var och en befinner i sin egen nivå..Och därmed förstår alla olika mycket...Man kan delge andra det som man själv vet, men man kan inte delge vishet till andra, mottagaren avgör, man kan inte lära något ut till dom som existerar på lägre nivåer, lägre själsligt och mentalt...var och en har sin egen nivå, när man vet detta, kan man vara förlåtande, för om någon förstår inte, rår inte den människan över detta,  var positiv...var stöttande...var medmänsklig om du själv existerar på högre nivåer...visa godhet.

 

2016-09-03
Bidrag till det goda

Hjälp andra, 
andra bättre mår, 
du bra mår, 
väbefinnande känns, 
bra det känns, 
var vänlig, 
var hjälsam, 
bidrag till det goda.

Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget. 
-- Dalai lama

När man hjälper andra på alla möjliga sätt, får man en välbefinnande känsla, man vet att man uträttat något gott...och samtidigt som man själv mår bra, mår även mottagaren bättre, han hon ser att någon bryr sig.


2016-09-15
Tankens kraft

Din inre kraft, 
stark inre kraft, 
tankens kraft, 
positiv tanke blir positivitet, 
negativ tanke blir negativitet, 
välj riktning, 
välj positiva tankar, 
ta hjälp av dagdrömmar, 
positiva dagdrömmar..
ditt sinne blir positivare, 
tankar är skapande, 
du är som dina tankar, 
sök positiva tankar.

Känn din inre kraft...bli bekant med din inre kraft...dina tankar har kraft...det vad du tänker, det är du, ditt innersta väsen är dina tankar...dina tankar har skapande kraft...därför bör man kunna kontrollerera lite sina tankar...positiva tankar skapar positivitet i ditt liv...negativa och destruktiva tankar skapar negativitet i ditt liv...välj positiva tankar och skapa ett bra liv med positiva tankar...glöm inte tankens kraft...låt inte negativa tankar bosätta sig hos dig...ha kontroll över tankarna...putta bort elaka negativa tankar...sök positiva tankar...om du lyckas inte bli av med negativa tankar, börja damdrömma...dagdöm om allt mellan himmel och jord, sådant som är roligt eller givande, positivt...så småningom lär du dig att kontrollera iaf lite dina taankar och förstår att putta bort negativa tankar och istället försöka tänka positivt...lycka till.


2016-10-14
Privat religion

Religion, 
privatreligion, 
en tyst religion, 
ens innersta religion, 
bra så här, 
behövs inga Gudshus, 
bara en innersta tro, 
en tyst tro.

Religion borde vara nästan alltid en privat företelse...var och en tror på sitt sätt...en religion kan ses på många olika sätt...ingen är alltid av samma åsikt vad gäller religionen...var och en tolkar på sitt sätt...klart är att i alla religioner finns som huvudtema att älska Gud och att lyda Gudsord som Gud har gett till människot och det är att vara troende som tror på Gud och som älskar alla människor...men då gäller det ju man kan sin religion, sin heliga bok...religioner är goda...Gud ber inte människor vara onda och Gud ber inte människor att straffa andra ifall dom inte lyder Guds ord...det är människan som gör religioner till onda ibland...människan vill härska över andra och vill även att andra skall tro som just han eller hon...maktkampen och egoismen gör dessa människor till elaka och onda personer och då gör dom ju sin religion också till onda.

 

2016-10-27
Sträva efter välbefinnande

Älska andra, 
bry dig om andra, 
hjälp andra, 
då hjälper du även dig själv, 
välbefinnande du får, 
du har gjort något bra, 
något positivt, 

Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget. 
-- Dalai lama


Självklart känner man välbefinnande när man hjälper andra...man känner att man gjort något bra...det är ju då inte bara det att man hjälp någon, utan man har även hjälpt sig själv att känna välbefinnande :) ..det är härligt att ge, härligt att hjälpa till.

 

2016-10-27
Lär av dina misstag

Av mistag lär du, 
du upprepar inte misstagen, 
du lärdom tagit, 
du växer som människa, 
positivt det är.

Ingenting är ett misstag, såvida det inte upprepas.
-- Nisargadatta Maharaj


Man lär av sina mistag...av sina misstag växer man...då gör man inte samma misstag om och om igen...men om du upprepar din misstag, då har du inte lärt något.


 

2016-11-28
Aktning (2)
Hälsa hjärtligt, 
hälsa vänligt, 
besvara hälsningen, 
visa respekt.

Då man hälsar på er med en hälsning, så hälsa tillbaka med en ännu vackrare, eller besvara den!
— Muhammad

 


2016-11-28
Aktsamhet (2)
Elakt förtal, 
tre personer drabbar, 
den som talar, 
den tilltalade, 
den omtalade, 
tänk vad du säger, 
var varsam med orden, 
såra ingen i onödan.
 
Förtal drabbar tre personer: den talande, den tilltalade och den omtalade.
— Talmud (judisk urkund)

 

2016-11-28
Tro som du vill
Tro som du vill, 
inget tvång, 
du fri är, 
andra fria är, 
tro på Gud, 
älska alla, det räcker.

[Koranen, 2:256] TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud hör allt, vet allt.


2016-11-28
Aktsamhet (4)
Känner du irritation, 
bli aldrig arg, 
bli aldrig vresig, 
bli aldrig sur.
 
Hur irriterad du än känner dig, tala aldrig vresigt.
— Buddha


2016-12-04
Vissarion
Vissarion, 
religiös sekt, **
Ledaren Messias? **
Ledaren imam Mahdi? 
Nähä, nej nej. 
Men trots det, 
bra levnadsätt i sekten, 
bra livsfilosofi.

Att någon säger sig vara en inkarnation av Jesus, eller imam Mahdi, det låter otroligt...hur kan folk tro på sådant...annars tycks denna Vissarion sekt ha bra levnadsregler, bra fikosofi osv...men det att sektens grundare påstår sig vara Jesus, förstör ju allt.

 


2016-12-04
Visa godhet åt alla
Visa godhet åt alla, 
alla religioners utövare, 
var tolerant

”Allah förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av {er} tro och inte driver ut er ur era hem, och {han förbjuder er inte} att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Allah älskar de opartiska.” (Koranen 60:8)


2016-12-04
Ansvar (1)
Människans ansvar, 
förbättring av framtiden, 
gör det goda, 
var du än finns, 
bra arbete för Jorden.
 
Må vi vara sådana att vi förbättrar livet i framtiden. Den som stärker det goda, var han än finner det, uträttar ett verkligt arbete på jorden.
— Zoroaster


 

2016-12-04
Ansvar (4)
Handling, 
effekten, 
synlig effekt, 
alla se kan, 
alla höra kan.

Aldrig går effekten av en handling förlorad.
— Buddha


2016-12-04
Rättskaffens liv
Rättskaffens liv, 
muslimer, judar, kristna, 
ni lukvärdiga är 
på yttersta dagen 
inför Gud.

’’DE SOM tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna – ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv – skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.’’ (Koranen 2:62 )

-------------------------------------------

 

2016-12-04
Enighet och enhet (1)
En sanning, 
inget att tvista om, 
de vise vet detta.

Sanningen är endast en. Därför finner de vise ingenting att tvista om.
— Buddha2016-12-04
Enighet och enhet (2)
Var förenade, 
ha ett syfte, 
var vänliga, 

 Var förenade i hjärta och syfte och rådgör vänligt med varandra.
— Vedaskrifterna.


2016-12-04
Olika nivåer i livet (1)
Människa, 
utveckling, 
psyket, 
själen, 
andlighet, 
kärlek. 
olika nivåer, 

Människan utvecklas så längen hon lever...människans inre alltså utveclar sig..andligheten ökar..kärleken till andra ökar...aggressivitet minskar...var och en utveckas i sin egen takt...varje människa olika är..en unik individ...i vilket plan, nivå man befinner sig, beror på hur mycket man har utvecklats...människor är alltså på olika plan, nivåer i sitt liv...därför upplevs människor som olika i sitt sätt att vara...aggressiva lågt liggande individer brukar protestera mot detta, dom liksom accepterar inte att det finns andra som är högre än dom själva, dom kan bli arga och även bli sårade...därför bör dom som lärt mer ta det lugnt, för man kan inte lyfta upp en annan, för varje människa måste komma själv till instinkt att lyfta upp sig...man kan bara förklara och berätta neutralt och hoppas att orden förstås någon gång.


2016-12-04
Olika nivåer i livet (2)
Födelse, 
du växer, 
inre styrkan växer, 
låt den växa, 
sök kunskap, 
sök andlighet, 
alla olika nivåer, 
var och en, 
det livet är, 
ingen är likadan, 
ingen känner likadant, 
alla unika är, 
acceptera detta.

Vid födseln, har en person ännu inte utvecklat sin inre styrka, essens. Med åldern, utvecklar barnet snabbt och stiger till högre och högre nivåer. Sen när man har nått vuxen ålder, verkar det som om utvecklingen skulle börja krypa i snigelfart framåt. Hos människan, det finns så mycket annat att tänka på i sina vuxna liv, fira, partner sökning, arbete, köpa varor, vilket höjer materialet. Inte mycket tid som är kvar för att höja den inre livet. Men ibland i livetsväg, kanske vaknar man upp och upptäcker att livet handlar om mer än bara arbete och sökandet efter en partner. Bråk och mobbning och andra negativa ger vika och kommer att ersättas med en känsla av att för att må väl, bör man undersöka sig själv, sitt beteenden, och ärligt börja göra förbättringar i förhållande till sig själv.


2016-12-04
Olika nivåer i livet (3)
Olika nivåer, 
alla unika är, 
acceptera detta, 
vi likadana inte är, 

För många människor är det svårt att tänka på livets olika nivåer, de är nervösa, kan bli förolämpade, inte förstå är att människor har olika grader, olika nivåer i deras liv, beroende på deras ålder, erfarenhet och viljan att förändra sig själv.
Att tala om olika nivåer, är det som att vissa inte förstår att varje människa här på jorden vandra i sin egen takt och ingen är den andra lik...När allt kommer omkring, har nästan alla en chans att höja sin nivå så småningom, gå i livets väg. Det går det helt naturligt, utan att du ens märker det. Ytterligare andra måste kämpa för en lång tid med sig själv. Vi är olika i olika hög grad, olika utvecklingsnivåer.2016-12-04
Känn kärlek för alla
Känn kärlek för alla, 
känn den ljuva känslan, 
älska dig själv, 
älska andra, 
får kärlek tillbaks, 
energin vibrerar, 
känn kärlekens energi,

Även den lilla ömhetskänslan är kärlek...man måste börja någonstans, i den nivån där man är just nu...Man kan känna kärlek för alla människor...man behöver inte tycka om allt vad alla gör eller säger, men trots det känner man en ömhet, en varm kärlek mot alla människor...man känner det inom sig...det är ingen märkvärdig känsla...man ser andra med ömhet i blicken...men trots detta, måste man kunna skilja mellan gott och ont...det som är ont, det skall man inte acceptera, man måste våga säga emot ondskan...fast man är emot ondskan som finns i vissa människors ord eller handlingar, känner man kärlek även för dessa individer...vi är alla planetens barn, samma släkte...vi människor byter energi med varandra, vi tar och vi får, energi...ofta får man ond energi, man ta emot det ett tag, men sedan måste man sätta stopp för det, för man skall inte låta den andres onda negativa energi skada en själv, så man måste gå vidare, lämna det onda bakom sig, men trots det känner man en ömhet, kärlek för dessa individer som beter sig illa ibland...man är inte likgiltig mot dom, man hatar inte dom, men man ogillar deras onda beteende eller ord...men man glömmer inte att känna kärlek...det är mycket lättare att få energi från en positiv människa...det positiva goda energin strålar mot en genom orden, minen, kroppsprålet...när negativ energi träffar en, det kan göra ont i ens psyke, själen, det onda energin träffar en som en brännande eld, eller en kniv, till slut måste man våga gå undan för att inte skada sig själv i den andres alltför negativa ord eller handlingar, men kärleken känns trots allt detta...den allmänna kärleken som känns...man är inte någon kärleksguru eller liknande om känner kärlek för alla...det finns ju många olika nivåer även vid kärlek...man älskar alla på olika sätt, man känner olika, men det är kärlek iaf...
Och man bör kanske kunna skilja mellan två saker i kärlek, för det första, antingen gillar, älskar man den andres personlighet, eller man ogillar den. och för det andra, man älskar alla själar, det allra innerta hos alla människor, som är oberoende av personlighet, man alltså älskar själva grunden i människan, de sk. själen, den som gör det möjligt att leva..själen har ingen personklighet, den är god, alltid god..
Det gäller alltså att djupdyka hos människor och leta efter denna frifulla själslig tillstånd hos varje människa...men det är en annan ska om hittar den...många är så stressade och beroende av värdsliga saker och fåfänga att själen kan vara djupt begravt hos vissa.
Tyvärr det finns många som inbillar att när man säger att man älskar alla, när man känner kärlek för alla, att man då måste acceptera allt från andra...dom har fel...fast man känner en inre kärlek för alla, innebär det inte att man måste tåla allt, man får säga emot det onda eller ibland är bäst att gå sin väg och lämna det onda bakom sig, för det är inte meningen att man skall skada sig själv.... det är ju en helt naturlig sak...kärlek innebär inte att man skall gilla det onda :) vi utbyter energi med varandra när vi umgås, det kan handla on positiv energi eller negativ energi...och man skall inte glömma att alla kan ibland göra eller säga fel, det är mänskligt att fela, vi skall inte döma varaandra alltför hårt...men gränser för det vad man skall tåla, det måste man våga göra.

Från nätet någonstas

"Visst kan man ha kärlek till alla. Det är en kärlek som är ovillkorlig och handlar inte om hur personligheten handlar utan om själens kärlek. Själen känner ingen separation från andra själar. På själens nivå är vi alla förenade och genom själens kärlek som strömmar genom hjärtat kan vi känna denna kärlek även på det fysiska planet.
Denna kärlek är inte personlig utan av en mer opersonlig karaktär. Det är inte peronlighetens handlingar eller beteenden eller vad han/hon säger som avgör utan är oberoende av detta.
Om man säger att det inte går att älska alla då är det den personliga kärleken som menas (det är egentligen solarplexuskänslor) medan själens kärlek (hjärtchakrat) förenar oss med alla.
Med kärlek och att älska alla människor så menar jag inte att acceptera alla handlingar. Gör någon en illa eller begår skadliga handlingar så kan man såklart ta avstånd från handlingen."

 

 

2016-12-04

Motstånd mot kärlek? Varför?

Kärlekskänsla, 
kärlekskänsla mot alla, 
en djup harmoni, 
det finns, 
leta i ditt inre, 
se dig omkring, 
alla vi människor är.

Många säger emot att man kan inte älska alla...Men kärlek är en känsla, en djup känsla,,,man kan känna kärlek för alla människor...fast denna kärlek är inte passionerad eller personlig...det är bara en djup accepterande kärlekskänsla...varför har så många emot dessa känsla av kärlek...berår på antagligen att dom inte känner denna känsla, och därmed kan dom inte ens föreställa hur denna känsla känns...man skall acceptera att vissa är misstänktsamma och vill inte tro på det  vad andra säger sig känna...man kan ju inte tvinga någon att respektera andras känslor...men detta kan inte ta bort kärlekskänslan vissa känner...känner att man kan älska alla, en känsla av fridfull kärlek...man bör acceptera och resspektera att alla är olika,


2016-12-04
Givmildhet (3)
Var vis, 
var givmild, 
känn glädje.

En vis man har sin glädje i givmildheten och blir genom den välsignad i den andra världen.
— Buddha

 


2016-12-04
Godhet (1)
Ha goda avsikter, 
i tal och handling, 
lyckan du får, 
lyckan som en skugga 
du får, 
den aldrig dig lämna, 
du lyser som snö, 
du lyser som stjärnor, 
du god är, 
du lycklig är.

 När en människa talar eller handlar med god avsikt, då följer henne lyckan likt en skugga som aldrig lämnar henne.
Goda människor lyser ur fjärran likt snötäckta berg; onda människor uppslukas av mörkret likt pilen som avskjutes i natten.
— Buddha


 

2015-12-04
Det onda vinner man med godhet

Det onda vinner man med godhet, 
vänd ryggen åt det onda, 
låt godhet vara din väg, 
var god mot dig själv, 
visa godhet mot andra människor, 
visa medkänsla, 
visa universal kärlek.

Antisemitism, islamofobi...främlingsfientlighet, rasism, extremhögern, osv...allt det där är ilska och hat, dålig självförtoende, girighet, osv...en del av Jordens befolkning "tillber" det onda och hatar vissa människor...detta gör även vissa länders regenter, dom som sitter i maktposition...detta är ett ociviliserat agerande...barbariskt agerande.
Visa istället godhet för alla...visa lite medkänsla...visa unisersal kärlek.


2016-12-17
Kärlek och vänskap (2)
Kärlek och vänskap, 
split slutar genom kärlek, 
det är lagen det, 
kärlek försvinner aldrig.

Split lindras ej genom hat, men split bringas att upphöra genom kärlek. Det är en evig lag.
— Buddha


2016-12-17
Kunskap (1)
Sök kunskap, 
sök alltid, 
kunskap ger visdom.

Sök kunskap från vaggan till graven. Sök kunskap vid Kinas gränser om så är nödvändigt.
— Muhammad


2016-12-17
Medkänsla (3)
Skydda allt levande, 
med vänliga tankar, 
du är levande, 
andra är levcande, 
människor, djur, växter, 
allt lever, 
skydda det.

Som en mor skyddar sitt barn från skada, så omfatta med vänliga tankar allt levande.
— Buddha

 

2016-12-25
Medmänsklighet

Mänsklighet, 
medmänsklighet, 
älska alla, 
visa kärlek, 
visa omtanke.

Medmänsklighet...Älska Jordens befolkning...planeten Jorden...allas hem är...Alla människor...på planeten Jorden...planetens folk vi är...likvärdiga vi alla är...Älsrar alla planetes folk...Gör du det okså, snällä :)...Visa kärlek...till medmänniskor...älska alla..hjälp också..hjälp alla behövande

 


2016-12-25
Kärlek (1)
Älska alla människor, 
älska dig själv först, 
älska alla människor, 
på själslig nivå, 
bli ett med alla, 
kosmisk kärlek, 
universal kärlek.

Älska alla människor kan bara den som ser sig själv som en del av helheten, en del av Jordens helhet. Det är nödvändigt att övervinna själviskhet, att acceptera sig själv och för att påbörja processen som kommer att expandera den inre världen och få kärlek.


2016-12-25
Kärlek (2)
Älska människor, 
se helheten, 
alla själar har, 
alla själar likadana, 
alla goda är, 
älska och bli älskad.

Älska alla människor kan man bara om man ser sig själv som en del av helheten.
Ser sig som en del av världens helhet, känner kärlek för alla världens folk.
Om man unte känner att man är en del av världens helhet, då är det svårt att älska alla människor, för  man känner fientlighet, fruktar dom, känner fördomar mot främlingar och så vidare.
Men om man vänjer sig med främmande människor, främmande folk, då lär man sig att acceptera andra och inte bara sig själv och sina släktingar.


2016-12-29
Mod
Vet du det rätta, 
då vet du mycket, 
gör det rätta, 
då har du mod.

Att veta det rätta, men inte göra det, är brist på mod.
— Konfucius


2016-12-26
Renhet (1)
Den vise är ren, 
rena tankar, 
stor visdom, 
stilla harmoni, 
omvärlden gör inte ont, 
den vise är befriad 
av världens ondska, 
den vise är klok, 
den vise är mjuk.
 
Som lotusblomman på sin stjälk svävar obesudlad över det gyttjiga vattnet, så svävar den stilla vise obesudlad av världen och dess smutsiga glädjeämnen.
 Buddha


2016-12-26
Respekt (1)
Var hängiven din far, 
var hängiven din mor, 
var överens med din far, 
var överens med din mor, 
det är respekt det, 
svårt kanske, 
träna och träna, 
älska dina föräldrar.
 
Låt sonen vara sin fader hängiven och vara överens med sin moder.
— Atharva Veda (hinduisk skrift)


2016-12-26
Respekt (2)
Hur är du, 
är du vänlig, 
var hänsynsfull, 
var det alltid, 
v ar behärskad, 
var det alltid, 
det är respekt.
 
Var alltid hänsynsfull och behärskad.
— Buddha

 


2016-12-26
Rättvisa (2)
Gud älskar rättvisa, 
döm rättvist, 
ha kärlek i hjärtat, 
var rättvis.
 
Gud älskar dem som dömer rättvist.
— Muhammad

 

2016-12-26
Sannfärdighet (1)
Älska sanningen, 
putta bort lögnen, 
länge leve sanningen, 
var ärlig, 
 
Den stilla vise älskar sanningen.
Lögn skall förvisas genom strängt fasthållande vid sannfärdigheten.
— Buddha

----------------------------------------

 

2016-12-26
Sinnesro (1)
Sök stillhet, 
sök tystnad, 
sök harmoni, 
vistas i friden, 
friden inom dig.
 
Sök en ort så stilla att de som älskar stillhetens kontemplation där kan öva denna till sitt hjärtas yttersta tillfredsställelse.
Må alla varelser, både stora och små, finna och vistas i friden!
Friden kommer inifrån. Sök den inte utifrån.
— Buddha

 


2016-12-26
Självkontroll (2)
Ha självdiciplin, 
ge akt på dina tankar, 
förbli vaken, 
var uppmärksam, 
var behärskad, 
tala inte i vresigt.

 Den disciplinerade ger ständigt akt på sina tankar, så att han förblir vaken, uppmärksam och behärskad.
Liksom regnet slår ner i en illa täckt hydda, så slår passionen ner i ett tanklöst sinne.
Hur irriterad du än kan känna dig, tala aldrig vresigt.
— Buddha


2016-12-26
Mänskliga kroppen gömmer själen

Mänskliga kroppen gömmer själen, 
kroppen är bara ett gömma för själen, 
vår verklighet är själen, 
själen, den sanna människan.

”Den mänskliga kroppen är inget annat än utseende, och den gömmer vår verklighet. Själens verklighet.”
--Victor Hugo


2016-12-26
Uthållighet
uthållighet, 
kan du det, 
det största gärningen 
i arbetet är.
 
Uthålligheten i vårt arbete tillhör den största gärningen.
— Zoroaster

 


2016-12-26
Världsmedborgarskap (1)
Älska alla, 
kärlek för alla, 
alla din familj är, 
hela världen din falij är, 
kärlek vinner allt.
 
För den människa i vilken kärleken bor är hela världen en familj.
— Buddha

 


2016-12-26
Ödmjukhet (2)
Var inte övermodig, 
bannlys övermodigheten, 
låt ödmjukheten lysa från dig, 
känn kärlek för alla levande, 
tjäna mänskligheten.
 
Övermod bör bannlysas med hjälp av ödmjukhet.
— Buddha


2016-12-26
Ödmjukhet (3)
Tre skatter: 
mildhet, 
förnöjsamhet, 
ödmjukhet, 
Dessa hjälpen en, 
att älska alla, 
att vara en medmänniska.
 
Jag har tre skatter som jag värnar om och prisar; den första är mildhet, den andra är förnöjsamhet och den tredje är ödmjukhet, som avhåller mig från att sätta mig över andra.
— Lao-tse


 

2016-12-27
Kärlek
Vad är kärlek, 
att älska någon, 
vem som helst, 
älska...
var en god människa.

Vad är kärlek? Kärlek är att älska någon för vem de är, vilka de var och vem de kommer att bli. 
Chris Moore


2016-12-27
Vad är villkorslös kärlek? Ovillkorlig.
Villkorslös kärlek, 
den finns, 
leta och hitta, 
hitta det i ditt innersta, 
du älskar vem som helst, 
du väntar ingenting tillbaks, 
det villkorslös kärlek är.

Vad är då egentligen är den sanna, äkta kärlek? Det är ett faktum som accepterar och älskar både sig själv och andra människor villkorslöst . Villkorslöst innebär att älska sig själv och andra, precis som de är, ingenting läggas till eller tas bort. När du börjar att älska dig själv villkorslöst , kommer du att märka att du inte längre gör saker, för att du skulle ses, höras, eller tas hänsyn till. Du kommer att märka att du vill göra  saker för det är glädjande. På grund av detta, du vill verkligen ha dem, inte därför att du skulle tro att du själv vill ha dessa saker eller för att det bör så göras.
Villkorslös kärlek är det faktum som inte kräver något från någon annan eller dig själv. Absolut ingenting. Villkorslös kärlek förstår att varje människa har lika värde oberoende av yttre faktorer. Människan är perfekt i sin egen "felaktighet". Ingen annan person är inte ansvarig för din lycka.

 


2016-12-27
Den gyllene regeln - Buddhismen

Plåga inte andra, 
pina inte andra, 
din plåga är din, 
pina inte andra med dina egna plågor, 
var istället en medmänniska, 
skada inte andra på något vis.

Plåga inte andra med det som pinar dig själv .
(Udanavarga 5:18)

Om man vill bli lycklig, måste man också hjälpa andra, eftersom ens egen lycka är beroende av andra. Det är inte konstigare än så.
(Tenzin Gyatso, den 14:e Dalai Lama)


2016-12-31
Vi bryr oss
Var uppmärksam, 
se dig omkring, 
märker du sinnestämningen, 
du bryr dig, 
du älskar.

Att vara uppmärksamma betyder att vi bryr oss, vilket betyder att vi verkligen älskar.
- Jiddu Krishnamurti


2016-12-31
Var den du är
Var den du är, 
vet du vem du är, 
lär känna ditt positiva jag, 
var en god budsbärare, 
ge kärlek för alla.

Det finnas många budbärare, men budskapet är ett och detsamma: var den du är.
- Nisargadatta Maharaj


2016-12-31
Gör det färdigt
Gör allting klart, 
det som räknas, det klara, 
det avgörande är.

Det är inte vad du gör, utan vad du slutar att göra, som är avgörande.
- Nisargadatta Maharaj


2016-12-31
Den gyllene regeln: Islam

Älska dina bröder, 
älska dina systrar, 
älska hela mänskligheten, 
älska dig själv, älska alla.

Ingen av er är i sanning en troende förrän han önskar detsamma för sin broder som han önskar för sig själv. 
(Hadith 13)

Allmänt kan man kalla alla människor för sina bröde och systrar...då agerar man universaliskt, all omfattande, kärleksfullt mot alla människor...Även Islam har denna gyllene regeln...
(tråkigt nog är det många som vill antyda att det menas bara muslimer i denna gyllene regel...men ack så fel man kan tro...Islam hatare i allmänt vill bara analysera allt söder i Islam och på det viset få fram en negativ bild av Islam.)


2016-12-31
Den gyllene regeln: Jainismen

Skada inte andra, 
varken fysikskt elle psykiskt, 
eller verbalt...
gör bara gott...

I lycka och lidande, i glädje och sorg bör vi se på alla varelser som vi ser på oss själva och bör därför avstå från att tillfoga andra sådana skador som vi inte önskar tillfoga oss själva. (Cogashastra 2:20)


2016-12-31
Respekt
Respektera dig själv, 
då andra respekterar dig.

Respektera dig själv och andra kommer att respektera dig.
- Konfucius


2016-12-31
OmvägarDen stora vägen är jämn, men folket älskar att ta omvägar.
- Lao Zi

Stora vägen rak är, 
gå den raka stora vägen, 
undvik omvägar. 
om omvägar behövs, 
ta då omväg, 
sedan raka vägen igen.


2016-12-31
Du och andra

Vad du inte vill att andra skall göra mot dig skall du inte heller göra mot andra.
- Konfucius

Gör bara goda saker, 
älska mänskligheten, 
älska alla.


2016-12-31
Offrar du din sinnesfri?

Vad är så viktigt att det är värt att offra din sinnesfrid för det?
- Gil Fronsdal

Behåll din sinnesfri, 
var god mot alla.


2016-12-31
Lev ditt eget livMånga verkar ha en klar uppfattning om hur andra människor ska leva sina liv, men få om hur de ska leva sitt eget.
- Paulo Coelho

Låt andra leva sina liv, 
lev du ditt liv, 
frihet åt alla, 
älska alla.


2017-05-23
Älska och bli älskad

Om du vill bli älskad, älska själv.
- Ovidius

Älska och bli älskad, 
älska dig själv, 
då du lycklig är, 
alla ser att du lycklig är, 
alla ser att du bra mår, 
då det lätt är att älska dig :)


2016-12-31
Dörren

Dörren som stänger dig inne är också dörren som släpper dig fri.
- Nisargadatta Maharaj

Du stänger dörren efter dig, 
du vill vara ifred en liten stund, 
oftas vill du social vara, 
då du öppnar dörren, 
släpper dig fri, 
detta är din inre dörr, 
du har nycklarna, bara du.


2016-12-31
Börja från dig själv

Om du vill göra världen till en bättre plats, ta en titt på dig själv och skapa sedan förändring.
- Siedah Garrett

Börja allt från dig själv, 
gör förbättringar hos dig, 
endast så du världen kan påverka.


2016-12-31
Kärlek vinner

Ett ord befriar oss från all livets börda och smärta: det ordet är kärlek.
- Sofokles

Kärlek vinner nästan alltid, 
kärlek ger styrka, 
kärlek ger glädje.


2016-12-31
Ögat ser inte allt

Ögat ser inte allt. -
Tomas Andersson Wij

Ögat ser inte allt,
vi ser det vi vill se, 
det vi inte vill se, det ser vi inte, 
många ögon, många seenden.2016-12-31
Ta inte alla tankar allvarligt

Här är en ny andlig övning för dig: Ta inte dina tankar på för stort allvar.
- Eckhart Tolle

Ta inte alla tankar allvarligt, 
tankarna är oftast virriga och irrande, 
det är svårt att vara herre över sina tankar.


2016-12-31
Glöm skuggan

När skuggan ses som endast en skugga, då slutar du följa den. Du vänder dig om och upptäcker solen, som varit där hela tiden.
- Nisargadatta Maharaj

Glöm skuggan, vandra i ljuset, 
upptäck det eviga ljuset.


2016-12-31
Stressa inte
Den som rusar fram kommer inte långt. 
- Lao Zi

Stressa inte, rusa inte fram, 
du kan halka, ramla, 
sök harmoni i livet, sök lugnet, 
stilla ditt sinne, njut, 
njut av stillheten.


2016-12-31
Lidande

När du blir intim med ditt lidande, växer ditt hjärtas ömhet.
- Jack Kornfield

Lär känna ditt lidande, 
upptäck hjärtats ömhet, 
upptäck godheten hos dig, 
du ÄR god, uppträd som god, 
då du lyckan hittat, 
lyckan i ditt innersta.

-------------------------------------------

 

Bidrag till det goda

Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget. 
-- Dalai Lama

Hjälp andra, 
andra bättre mår, 
du bra mår, 
väbefinnande känns, 
bra det känns, 
var vänlig, 
var hjälsam, 
bidrag till det goda.

 

2016-09-21
Den nya människan

Den nya människan kommer att tro på samarbete, inte rivalitet. Den kommer att tro på godhet och stöd, inte på våld och krig.-
- Lothar Schäfer

Du människa, 
nya tidens människa, 
du god är, 
du älskar alla, 
fred på Jorden, 
när när, 
i framtiden;
i ljusa framtiden.
Gruppkram

Det är bra att leva i hoppet...i hoppet att framtiden någon gång blir ljusare på planeten Jorden...att mänskligheten någon gångt kommer att förstå att älska varandra...någon gång i framtiden...säkert lång tid dit, år hundraden, år tusenden...människan utvecklas ju...så förhoppningsvis utvecklas människan till en männsiksovänlig varelse, en som kan älska alla.

 

2016-10-27
Sträva efter välbefinnande

Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget. 
-- Dalai lama

Älska andra, 
bry dig om andra, 
hjälp andra, 
då hjälper du även dig själv, 
välbefinnande du får, 
du har gjort något bra, 
något positivt, 

 

2019-08-04
Människor är outvecklade
– Ja, det finns rasism i Norge – mycket av det. Det samma gäller resten av världen. Vi har inte utvecklat tillräckligt med medkänsla, tolerans, acceptans eller kärlek till våra medmänniskor. Allt som verkar ovanligt, annorlunda eller skrämmande resulterar i hatangrepp. Motsatsen till kärlek.
- Shaman Durek
expressen - 
Människor är outvecklade, 
det fattas......
tolerans, acceptans och kärlek 
till våra medmönniskor, 
detta är ett konstaterande, 
detta är sant, 
vissa människor har högre tolerans, 
men dom flesta äger mycket fördomar.


2017-06-25
Planeten Jorden vår skola

Planeten Jorden vår skola. 
hela mänskligheten skola, 
här lär vi, här testas vi, här lever vi, 
själavandring, lära, lära och lära, 
lära bli bättre och bättre

Planeten Jorden är som en skola för alla själar...hit kommer vi...vi vill lära oss mer och mer...vi vill utveckla oss andligt...lära känna andlighetens härlighet.


2017-06-25
Vad är livet?

Vad är livet, en test, en skola, 
vi prövas, vi testas, vi lär, 
vi högre strävar i andlig utveckling, 
högre och högre och högre.


 

2017-06-27
Olika nivåer i utveckling

Vi olika nivåer i utveckling är, 
varje människa har sin plats, 
varje människa ligger i sin nivå, 
vi utvecklas i vår egen takt, 
vi utvecklas andligt.

Alla människor på planeten Jorden är på olika nivåer i sin andliga utveckling...var och en precis där man är...vissa ligger lite högre upp, vissa ligger väldigt lågt nere och vissa ligger någonstans mitt i mellan...hur man är, hur man pratar, hur man gör, allr det berättar för andra vilken nivå man befinner i utvecklingen...många blir arga, många blir sårade, om man pratar om sådana här saker...utterst få vill erkänna sin andliga nivå...många tror sig ligga högt, därför blir dom besvikna och blir ofta arga på de som tar upp sådana här saker...
Om man tror på själavandring, lever vi många olika liv här på Jorden...liv efter liv...hela tiden för att lära oss någonting...Jorden är vår skola.

 

---n-m---
2017-06-27
Behåll din inre frid

Låt inte andras beteende störa din inre frid.
- Dalai lama

Bli inte störd av andras beteende, 
behåll din inre frid, 
se världen med kloka ögon, 
älska världen så som du älskar dig själv, 
älska och respektera dig själv, 
Älska andra också, 
då behåller du ditt inre frid.


 

2017-08-14
Håll dig lugn

Låt inte andras beteende störa din inre frid.
-- Dalai lama

Håll dig lugn, 
bli inte störd av andra, 
behåll din inre frid, 
låt andras ord gå förbi, 
låt händelserna gå förbi, 
stanna inte och grubbla, 
hpåll dig lugn.


2017-08-14
Tänk harmoniskt

Att tänka kreativt är att skapa harmoni mellan sinne, känsla och handling.
-- Jiddu Krishnamurti

Tänk harmoniskt, 
kreativitet skapar harmoni,
ditt sinne...
dina känslor...
dina handlingar...
harmoni råder, 
lugnet råder i ditt inre.


2017-08-14
Var inte berående av tiden


Var inte beroende av tid. Tid är död. Den som väntar, dör. Livet är endast NU.
-- Nisargadatta Maharaj

Var inte berående av tiden, 
i tidens slut finns döden, 
livet är här och nu, 
lev i nuet, njut av livet, 
njut av denna stund.

 


2017-10-10
Egot

”Egot är naturligtvis inte den du egentligen är. Egot är din självbild, din sociala mask, det är den roll du spelar. Din sociala mask lever på att bli omtyckt av andra. Den vill styra och lever på att ha makt, för egot lever i ständig rädsla för att inte duga.” 
- Deepak Chopra

Har du stor, liten eller mellanstor ego, 
är egot herre över dig, 
befria dig lite från egots makt, 
öåt andra sig ditt sanna jag ibland, 
egot vill vill vill vill så mycket, 
ge inte allt till egot, 
befria dig lite, var ibland herre över egot.


2017-11-12
Secular vs Spirituality

Balans mellan jordiska och andliga,
rör dig framot ljusvägen,
ljusets väg är Gud, den Högste, regisserad,
om du inte tror på Gud, den högste,
tro i positivitet, tron ​​på godhet, tro på kärlek till alla.

Vi lever i en sekulär stat nu, därför måste vi kunna leva i harmoni med sekularism och andlighet.
I det jordiska är det en hel del intriger, skrämmande argument. Det är inte konstigt att det finns mycket ondska och oenighet i världen. Ond och orättfärdighet ses i olika typer av händelser, i ord som örat hör och i skrifter som ögonen ser. Världen är full av ondska och oenighet, men i världen finns även godhet.

Om du är en andlig person som vill gå i ljusets väg, då skall du vara vänlig och vara ett bra exempel för andra jordiska människor :)
Det finns väldigt få som tror och litar på och lär sig av de olyckliga, de eländiga, kritikerna och kritikerna av evig kritik.

Skrämmande, kontroversiell, krigisk, dödlig och så vidare, sådant kan jämföras med mörkret, negativiteten ..
Ljusets väg, andlighet, kan jämföras med, ljus, godhet, kärleksfull vänlighet, vänlighet, positivitet.


2018-04-29
När blir man andlig?

När blir man andlig? ..när kommer andligheten? ..kan man söka andlighet? ..vad är andlighet? ..
andlighet kommer när det kommer...andlighet kommer när man är klar för det...när är man klar då? ..någon gång kanske i livet, vem vet...
Hur skall man definera andlighet? ..var och har sin teori...i var och ens teorier finns någon sanning...alla vägar kan vara goda vägar.
Tänk på dina tankar...tankar är virriga, mycket negativa tankar, och även faktist positiva tankar...så länge man är beskymrad av sina negativa tankar och låter dom påverka livet, är man någ inte särskilt andlig :) 
Sedan, när tankarna är mer positiva än negativa och man stannar inte längre vi negativa tankar, man alltså bara struntar i dom och ser det positiva och känner harmoni och glädje...man är tillfreds med sig själv.
- Vi reagerar på olika händelser, både stora och små...vi tänker på dessa händelser i livet...varför skall man fastna på negativt tänkande? ..dessa negativa tankar sprider sig överallt, fantasier och grupplande...inget vettigt kommer från sådana tankar...är det du som tänker då? ..kan dessa negativa tankar kallas för dina tankar? ..kanske kan dom inte kalls för dina tankar, för du har ju blivit påverkat av olika händelser i livet och låtit det negativa ta över i ditt liv...
Dom stunderna när du kan övervinna bort dessa negativa tankar och se det fantastiska i livet, vara harmonisk och glad, se tydligt det goda i livet, älska dig själv och älska andra...då är andlig...andligheter är kännbar då...du är lugn, känner lätthet, du lever i nuet, med positiva tankar. 
Kan man då söka detta tillstånd i livet? ..troligen inte...det kommer när du är färdig att kunna leva så där, känna så där, då är du andlig, upplyst...liksom det onda, negativa påverkar dig inte längre..
Kan man då känna detta slags harmoni hela tiden? ..troligen inte...men man skall vara tacksam att man känner detta ibland, eller rätt så ofta, men inte alltid...vi människor är ju bristfälliga på många sätt...därför är det upplysta andliga tillstådet svårt att nå för hela tiden.

 2018-04-29
Att tjäna andra innebär att tjäna Gud

Att skriva är ganska svårt så att alla förstår vad det egentligen betyder...Tankarna springer mycket snabbt men att skriva går mycket långsamt...Allt vad man tänker och  säger, är omöjligt att skriva så att andra förstår allt vad man menar.
Så t.ex mitt skrivande kan vara svårt för andra  att förstå. Detta vet jag och jag accepterar att andra inte alltid förstår mig.

Det finns många människor som inte vill hjälpa andra, kanske hjälper dom bara lite, hjälper vissa och vill inte hjälpa vissa andra.
Även vissa upplysta vill inte hjälpa alla, eftersom de anser att var och en måste vandra sin egen väg.

Att hjälpa är mycket mer än att bara hjälpa materielt...Det är hjälp redan att lyssna på varandra om man talar om sina bekymmer.

Min "filosofi" / min tro hör till att alltid komma ihåg "Gud/den Högste" och tjäna andra människor.
Men jag har tillåtelse att tala verbalt mot negativitet om negativitet skadar andra...Tyvärr kan jag inte alltid prata "vackert"/snällt om det negativa...ofta använder jag en stil som är alltför hård...Jag försöker numera vara lite mer varsam i mina ord.

Ingen behöver vara rädda för stt prata om det negativa...både positiva och negativa saker/händelser har alla rätt att reagera.
Om man är tyst till exempel om något dåligt, negativt, skadligt, kan tystnaden tolkas så att man överensstämmer med dess onda.
Vi måste leva här i världen...vi behöver behöva leva och lära...vi måste tänka mer än bara om vår egen tillvaro och  höjning av sin egen andlighet...ett slags harmoni måste råda med det jordiska och det andliga.

Att tjäna andra betyder att tjuna "Gud/ den högste"


2018-06-04
Lev utan alkohol

Alkohol är inte hälsosam ...alla vet det...men många dricker alkohol ... man kan faktiskt festa utan alkohol ... Det räcker att till exempel smaka bara lite eller säga att man är nykterist ... Det är som konst att inte dricka alkohol ... att festa och ha kul utan alkohol ... Då är man sig själv, hjärnan är inte störd av alkohol ... Då tänker du rationellt med dina egna friska hjärnnceller...När hjärnan påverkas av alkohol, gör alkohol knäppa saker i den mänskliga hjärnan ... hjärnan släpper alla hämningar och personen uppträder oftast dåligt då ...När man festar utan alkohol, då är man fri ... fri att lita på sig själva att man kan uppföra sig ordentligt ... det finns kvar ditt eget friska självförtroende ... du vågar skratta och ha kul 


2018-06-04
Tro, hopp och kärlek

Först och främst kan du tro att allt är positivt ... efter att ha märkt att alla inte ens försöker vara positivt, så börjar nästa ...
hopp ... det är bra att leva i hopp om att ibland saker i världen skulle gå bättre och allting kunde bli bättre ... efter att ha förlorat det önskandet som utopiskt, så finns det kvar ...
kärlek ... kärleken försvinner inte ... kärlek sägs kunna vinna allt ... djup kärlek mellan själar ... universell kärlek är att älska på något sätt alla, döm inte

Hoppas kan man att folk skulle någon gång växa mentalt och andligt och börja hålla varandra lika ... det är förstås en utopi ... men hoppet är bra att ha ... och om det kan ge ut det positiva och hoppet på världen, så varför inte ...
ju fler människor verkar vara positiva desto bättre skulle världen bli.

Det är sant att leva i ett bekvämt liv är svårt för många människor...det är svårt att leva i fred med varandra hela tiden ... det i sin tur berättar om deras/vårt andliga liv, deras/vårt andliga nivå, på vilken nivå de/vi är i vårt andliga utveckling ... det finns inget annat ... var och är på sin egen nivå ... det skall man acceptera ... och det är därför människor är så svåra att komma överens med varandra.
Om människor utvecklar sin andliga väsen högre, skulle världen bli en bättre plats att leva i.


2018-06-04
Kan du älska alla?

Det är en skicklighet om du kan älska, gilla alla människor ... Älskar du alla människor på samma sätt som du älskar dig själv och dina släktingar? ... Vänlighet, kärlekens budskap är: älska alla... det är motsatsen till rasism / främlingsfientlighet ... Hata inte ... Varför hata? ... Eftersom hatande människor inte kan älska sig själva och dom kanske känner att de aldrig har fått kärlek ... Från ett sådana budskap får jag ofta motstånd från hatarna ... de berättar för mig att de verkligen älskar sig själva men att de inte behöver älska t.ex. invandrare ... Men i sin ilska skadar de sig själva, deras psyke ... De älskar inte sig själva när dom släpper ut vred och ilska...hat bor i deras sinne ...istället för hat och likgiltighet, äkta kärlek skulle hjälpa till att radera bort  många problem i världen ...

 

2019-01-13
Hitta din egen guru i  dig

Hitta din egen guru i  dig. Hitta din egen guru, inuti i dig, din själ.

Ingen annan känner dig lika väl som din egen själ.

Om folk bara skulle behöva någon annan, skulle då en främmande  guru känna er alla, dina tankar, dina känslor, och så vidare, då skulle vi inte behöva vara här på jorden, eftersom vi inte kan lära något om oss själva , om vi alltså behöver någon främling som känner oss, känner våra tankar och och våra känslor.
Människan vill lära sig mer och mer, också om sig själv och att göra sig bättre med tiden

Dessa typer av utländska eller inhemska experter som känner dig, dina tankar och känslor, existerar inte. Främmande guruer kan styra dig enligt sina egna erfarenheter, men inte enligt din upplevelse, inte enligt dina känslor, eftersom den utländska eller inhemska gurun inte känner till din själ och dina känslor.

Naturligtvis kommer man att lära sig av böcker och få aha upplevelser.

Men du måste fortfarande leta efter din egen guru inifrån, din själ, din inre guru känner dig och guider dig när du hittar din guru i ditt inre.

------------------------------------------

 

Var inte upptagen hela tiden

Stressa inte, 
stanna en stund, 
skapa lugn inom dig, 
skapa harmoini, 
njut av livet, 
njut av världen.

De som alltid är upptagna med något kan inte njuta av världen. 
Lao Z


 

Medvetande

Medvetande, 
människans medvetande, 
begränsad är, 
vi krigar, 
dödar och hatar, 
en sådan tids människa 
har inte hög medvetande, 
i framtiden, 
den nya människan, 
älska kan alla.

Ingen kan agera bortom sin nivå av medvetande. 
-- Eckhart Tolle

 


Var uppmärksam

Var uppmärksam, 
visa att du bryr, 
det ett sklags kärlek det.

Att vara uppmärksamma betyder att vi bryr oss, vilket betyder att vi verkligen älskar.
-Jiddu Krishnamurti


 

Den stora vägen är jämn, men folket älskar att ta omvägar

Den stora vägen är jämn, men folket älskar att ta omvägar.
- Lao Zi

Ibland är den stora vägen jobbig att gå, därför går man ibland omvägar...fast man vet att den stora vägen är jämn :) ..alla vågar eller kan inte alltid gå genom den stora vägen...Vad du inte vill att andra skall göra mot dig

Vad du inte vill att andra skall göra mot dig skall du inte heller göra mot andra.
- Konfucius

Med andra ord,
behandla andra
så som du väntar att
andra skall behandla dig.

 

Andlighet är mycket mycket mer än bara religion och news age tänkande...t.ex ens andliga nivå visar hurudan man är mot andra,..andlighet sägs hela människan bit efter bit...ju högre andlig nivå, desto vänligare är du mot andra människor...var och en befinner sig andligt i sin egen nivå...alla är ju inte i samma nivå och det syns i människors agerande mot andra människor...trots detta bör man respektera även dom som ligger väldigt lågt andligt sätt, för dom har ännu inte nått högre nivåer...med respekt menas inte att man skall acceptera och godkänna t.ex rasism och främlingsfientlighet...men man skall respektera den andra som människa och inte håna dennes låga andliga nivå.

 

Andlighet...Är det religiositet? Är det andra djupa tankar, funderingar om livet och allt annat? Jag har träffat många kvinnor som säger sig vara andliga, men inte religiösä. Ändog pratar d om Gud, himmelen, änglar, d ber böner till Gud, mm. D tror andevärlden, d tror på livet efter döden…D verkar religiösä i sitt prat. Men vill inte erkänna sig vara religiösä. Varför? Skäms d? Det är nyandlighet kanske, en religion som är en blandning av religion och new age.- För mig är andlighet något man tänker, djupa tankar, filosoferande om livet, meditation, att älska alla människor, att vilja bevara Jorden ren och mycket mer…men allt detta utan något övernaturligt troende. Ofta faller jag för new age tänkande, men någonting tar alltid mig tillbaks. Med andra ord, tycks jag för det mesta vilja vara stadigt med fötterna på jorden. Andlig kan man iaf vara.Ego

Egot är sinnets sätt att ”hantera” världen och det beror på att våra sinnen tror att vi är separerade från varandra. Här är jag och där är du. Våra fysiska sinnen som syn, hörsel, smak, lukt och känseln bekräftar för oss att separationen är sann eller hur?
Så egot finns inte, det är en illusion likaväl som de krig det skapar. Vår upplevelse som fysiska varelser är högst verklig för oss men vi kan varken födas eller dö, det finns inget lidande eftersom det inte finns någon separation. Det enda som är sant är att vi alla är Källan, ljuset, gudomliga och dess sanna natur som är villkorslös sann kärlek.

tidningennära -
Egot, vad är det
det är vårt sinne,
som vill ha,
som vill bestämma,
bestämma över vårt
"snälla" jag

 

Vi behöver hitta Gud

“Vi behöver hitta Gud, och han kan inte hittas bland oljud och rastlöshet. Gud är tystnadens vän.”
– Mother Teresa

Gud är svårt att hittas bland oljud rastlöshet...i lugnet, i tystnaden kan man känna sig Guds närvaro...stilla ditt sinne...meditera...sök tystnad då och då, varje dag en liten stud tystnad...det hjälper dig att ha baland i livet.

 

Gud är

“Gud är den tangentiella punkten mellan noll och oändlighet.”
– Alfred Barry

Gud är överallt,
i alla punter i universum,
man kan sätta punkter för Gud
fast Gud är överallt.


Lita på aldrig någon annan förutom Gud

“Lita aldrig helt på någon annan förutom Gud. Älska människor, men rikta din fulla tillit till Gud.”
- Lawrence Welk

Man skall älska alla människor...men man behöver inte lita på alla människor...det räcker att man litar på Gud...lita på Guds ord...tolka Guds ord civiliserat, barmhärtigt och fridfullt...Gud är god, då skall även människan vara god och visa godhet för alla, visa vänlighet osv...


Olika nivåer i utveckling

Vi olika nivåer i utveckling är, 
varje människa har sin plats, 
varje människa ligger i sin nivå, 
vi utvecklas i vår egen takt, 
vi utvecklas andligt.

Alla människor på planeten Jorden är på olika nivåer i sin andliga utveckling...var och en precis där man är...vissa ligger lite högre upp, vissa ligger väldigt lågt nere och vissa ligger någonstans mitt i mellan...hur man är, hur man pratar, hur man gör, allr det berättar för andra vilken nivå man befinner i utvecklingen...många blir arga, många blir sårade, om man pratar om sådana här saker...utterst få vill erkänna sin andliga nivå...många tror sig ligga högt, därför blir dom besvikna och blir ofta arga på de som tar upp sådana här saker...
Om man tror på själavandring, lever vi många olika liv här på Jorden...liv efter liv...hela tiden för att lära oss någonting...Jorden är vår skola.

 

Behåll din inre frid

Bli inte störd av andras beteende, 
behåll din inre frid, 
se världen med kloka ögon, 
älska världen så som du älskar dig själv, 
älska och respektera dig själv, 
Älska andra också, 
då behåller du ditt inre frid.

Låt inte andras beteende störa din inre frid.
- Dalai lama

 

2017-08-14
Håll dig lugn

Håll dig lugn, 
bli inte störd av andra, 
behåll din inre frid, 
låt andras ord gå förbi, 
låt händelserna gå förbi, 
stanna inte och grubbla, 
hpåll dig lugn.

Låt inte andras beteende störa din inre frid.-- Dalai lama


2017-08-14
Tänk harmoniskt

Tänk harmoniskt, 
kreativitet skapar harmoni,
ditt sinne...
dina känslor...
dina handlingar...
harmoni råder, 
lugnet råder i ditt inre.
Att tänka kreativt är att skapa harmoni mellan sinne, känsla och handling.
-- Jiddu Krishnamurti


2017-08-14
Var inte berående av tiden

Var inte berående av tiden, 
i tidens slut finns döden, 
livet är här och nu, 
lev i nuet, njut av livet, 
njut av denna stund.

Var inte beroende av tid. Tid är död. Den som väntar, dör. Livet är endast NU.
-- Nisargadatta Maharaj

 


Egot

Har du stor, liten eller mellanstor ego, 
är egot herre över dig, 
befria dig lite från egots makt, 
öåt andra sig ditt sanna jag ibland, 
egot vill vill vill vill så mycket, 
ge inte allt till egot, 
befria dig lite, var ibland herre över egot.

”Egot är naturligtvis inte den du egentligen är. Egot är din självbild, din sociala mask, det är den roll du spelar. Din sociala mask lever på att bli omtyckt av andra. Den vill styra och lever på att ha makt, för egot lever i ständig rädsla för att inte duga.” - Deepak ChopraSecular vs Spirituality

Balans mellan jordiska och andliga,
rör dig framot ljusvägen,
ljusets väg är Gud, den Högste, regisserad,
om du inte tror på Gud, den högste,
tro i positivitet, tron ​​på godhet, tro på kärlek till alla.

Vi lever i en sekulär stat nu, därför måste vi kunna leva i harmoni med sekularism och andlighet.
I det jordiska är det en hel del intriger, skrämmande argument. Det är inte konstigt att det finns mycket ondska och oenighet i världen. Ond och orättfärdighet ses i olika typer av händelser, i ord som örat hör och i skrifter som ögonen ser. Världen är full av ondska och oenighet, men i världen finns även godhet.

Om du är en andlig person som vill gå i ljusets väg, då skall du vara vänlig och vara ett bra exempel för andra jordiska människor :)
Det finns väldigt få som tror och litar på och lär sig av de olyckliga, de eländiga, kritikerna och kritikerna av evig kritik.

Skrämmande, kontroversiell, krigisk, dödlig och så vidare, sådant kan jämföras med mörkret, negativiteten ..
Ljusets väg, andlighet, kan jämföras med, ljus, godhet, kärleksfull vänlighet, vänlighet, positivitet.När blir man andlig?

När blir man andlig? ..när kommer andligheten? ..kan man söka andlighet? ..vad är andlighet? ..
andlighet kommer när det kommer...andlighet kommer när man är klar för det...när är man klar då? ..någon gång kanske i livet, vem vet...
Hur skall man definera andlighet? ..var och har sin teori...i var och ens teorier finns någon sanning...alla vägar kan vara goda vägar.
Tänk på dina tankar...tankar är virriga, mycket negativa tankar, och även faktist positiva tankar...så länge man är beskymrad av sina negativa tankar och låter dom påverka livet, är man någ inte särskilt andlig :) 
Sedan, när tankarna är mer positiva än negativa och man stannar inte längre vi negativa tankar, man alltså bara struntar i dom och ser det positiva och känner harmoni och glädje...man är tillfreds med sig själv.
- Vi reagerar på olika händelser, både stora och små...vi tänker på dessa händelser i livet...varför skall man fastna på negativt tänkande? ..dessa negativa tankar sprider sig överallt, fantasier och grupplande...inget vettigt kommer från sådana tankar...är det du som tänker då? ..kan dessa negativa tankar kallas för dina tankar? ..kanske kan dom inte kalls för dina tankar, för du har ju blivit påverkat av olika händelser i livet och låtit det negativa ta över i ditt liv...
Dom stunderna när du kan övervinna bort dessa negativa tankar och se det fantastiska i livet, vara harmonisk och glad, se tydligt det goda i livet, älska dig själv och älska andra...då är andlig...andligheter är kännbar då...du är lugn, känner lätthet, du lever i nuet, med positiva tankar. 
Kan man då söka detta tillstånd i livet? ..troligen inte...det kommer när du är färdig att kunna leva så där, känna så där, då är du andlig, upplyst...liksom det onda, negativa påverkar dig inte längre..
Kan man då känna detta slags harmoni hela tiden? ..troligen inte...men man skall vara tacksam att man känner detta ibland, eller rätt så ofta, men inte alltid...vi människor är ju bristfälliga på många sätt...därför är det upplysta andliga tillstådet svårt att nå för hela tiden.

 Att tjäna andra innebär att tjäna Gud

Att skriva är ganska svårt så att alla förstår vad det egentligen betyder...Tankarna springer mycket snabbt men att skriva går mycket långsamt...Allt vad man tänker och  säger, är omöjligt att skriva så att andra förstår allt vad man menar.
Så t.ex mitt skrivande kan vara svårt för andra  att förstå. Detta vet jag och jag accepterar att andra inte alltid förstår mig.

Det finns många människor som inte vill hjälpa andra, kanske hjälper dom bara lite, hjälper vissa och vill inte hjälpa vissa andra.
Även vissa upplysta vill inte hjälpa alla, eftersom de anser att var och en måste vandra sin egen väg.

Att hjälpa är mycket mer än att bara hjälpa materielt...Det är hjälp redan att lyssna på varandra om man talar om sina bekymmer.

Min "filosofi" / min tro hör till att alltid komma ihåg "Gud/den Högste" och tjäna andra människor.
Men jag har tillåtelse att tala verbalt mot negativitet om negativitet skadar andra...Tyvärr kan jag inte alltid prata "vackert"/snällt om det negativa...ofta använder jag en stil som är alltför hård...Jag försöker numera vara lite mer varsam i mina ord.

Ingen behöver vara rädda för stt prata om det negativa...både positiva och negativa saker/händelser har alla rätt att reagera.
Om man är tyst till exempel om något dåligt, negativt, skadligt, kan tystnaden tolkas så att man överensstämmer med dess onda.
Vi måste leva här i världen...vi behöver behöva leva och lära...vi måste tänka mer än bara om vår egen tillvaro och  höjning av sin egen andlighet...ett slags harmoni måste råda med det jordiska och det andliga.

Att tjäna andra betyder att tjuna "Gud/ den högste"Lev utan alkohol

Alkohol är inte hälsosam ...alla vet det...men många dricker alkohol ... man kan faktiskt festa utan alkohol ... Det räcker att till exempel smaka bara lite eller säga att man är nykterist ... Det är som konst att inte dricka alkohol ... att festa och ha kul utan alkohol ... Då är man sig själv, hjärnan är inte störd av alkohol ... Då tänker du rationellt med dina egna friska hjärnnceller...När hjärnan påverkas av alkohol, gör alkohol knäppa saker i den mänskliga hjärnan ... hjärnan släpper alla hämningar och personen uppträder oftast dåligt då ...När man festar utan alkohol, då är man fri ... fri att lita på sig själva att man kan uppföra sig ordentligt ... det finns kvar ditt eget friska självförtroende ... du vågar skratta och ha kul Tro, hopp och kärlek

Först och främst kan du tro att allt är positivt ... efter att ha märkt att alla inte ens försöker vara positivt, så börjar nästa ...
hopp ... det är bra att leva i hopp om att ibland saker i världen skulle gå bättre och allting kunde bli bättre ... efter att ha förlorat det önskandet som utopiskt, så finns det kvar ...
kärlek ... kärleken försvinner inte ... kärlek sägs kunna vinna allt ... djup kärlek mellan själar ... universell kärlek är att älska på något sätt alla, döm inte

Hoppas kan man att folk skulle någon gång växa mentalt och andligt och börja hålla varandra lika ... det är förstås en utopi ... men hoppet är bra att ha ... och om det kan ge ut det positiva och hoppet på världen, så varför inte ...
ju fler människor verkar vara positiva desto bättre skulle världen bli.

Det är sant att leva i ett bekvämt liv är svårt för många människor...det är svårt att leva i fred med varandra hela tiden ... det i sin tur berättar om deras/vårt andliga liv, deras/vårt andliga nivå, på vilken nivå de/vi är i vårt andliga utveckling ... det finns inget annat ... var och är på sin egen nivå ... det skall man acceptera ... och det är därför människor är så svåra att komma överens med varandra.
Om människor utvecklar sin andliga väsen högre, skulle världen bli en bättre plats att leva i.Kan du älska alla?

Det är en skicklighet om du kan älska, gilla alla människor ... Älskar du alla människor på samma sätt som du älskar dig själv och dina släktingar? ... Vänlighet, kärlekens budskap är: älska alla... det är motsatsen till rasism / främlingsfientlighet ... Hata inte ... Varför hata? ... Eftersom hatande människor inte kan älska sig själva och dom kanske känner att de aldrig har fått kärlek ... Från ett sådana budskap får jag ofta motstånd från hatarna ... de berättar för mig att de verkligen älskar sig själva men att de inte behöver älska t.ex. invandrare ... Men i sin ilska skadar de sig själva, deras psyke ... De älskar inte sig själva när dom släpper ut vred och ilska...hat bor i deras sinne ...istället för hat och likgiltighet, äkta kärlek skulle hjälpa till att radera bort  många problem i världen ...

 


Hitta din egen guru i  dig

Hitta din egen guru i  dig. Hitta din egen guru, inuti i dig, din själ.

Ingen annan känner dig lika väl som din egen själ.

Om folk bara skulle behöva någon annan, skulle då en främmande  guru känna er alla, dina tankar, dina känslor, och så vidare, då skulle vi inte behöva vara här på jorden, eftersom vi inte kan lära något om oss själva , om vi alltså behöver någon främling som känner oss, känner våra tankar och och våra känslor.
Människan vill lära sig mer och mer, också om sig själv och att göra sig bättre med tiden

Dessa typer av utländska eller inhemska experter som känner dig, dina tankar och känslor, existerar inte. Främmande guruer kan styra dig enligt sina egna erfarenheter, men inte enligt din upplevelse, inte enligt dina känslor, eftersom den utländska eller inhemska gurun inte känner till din själ och dina känslor.

Naturligtvis kommer man att lära sig av böcker och få aha upplevelser.

Men du måste fortfarande leta efter din egen guru inifrån, din själ, din inre guru känner dig och guider dig när du hittar din guru i ditt inre. 

2020-04-01
Gud är en abstrakt känsla och inte alla har samma känsla om Gud.

Gud är en abstrakt känsla och inte alla har samma känsla om Gud.
Det måste accepteras.
Den abstrakta känslan av Gud för Gud är rätt känsla för henne/honom, hennes/hans känsla och för henne/honom är det en rätt känsla.
Detsamma gäller för himlen, himmel är en abstrakt plats och himmel kan vara olika känsla för henne/honom, men trots det, rätt just för henne eller homon eller dem, osv.
Så det finns ingenting att bråka om detta.
Lev och låt också andra leva.

 

2020-04-01
Gud finns överallt

“Det finns ingen plats i min själ, ingen hörna av min karaktär, där Gud inte finns.”
– Evelyn Underhill

Så kan man säga...Guds närvaro kan känns överallt...det är ju en abstrakt känsla...varje människa tror på sitt sätt och varje abstrakt känsla av Guds närvaro är rätt för just den eller den personen...men att det skall vara rätt måste det vara en god känsla, en känsla som accepterar andra männiksors abstrakta Gud...för ingen har rättigheter att inbilla sig att just hand abstrakra Gud är den enda rätta...med andra ord...lev och låt åven andra leva.

----------------------------------------------------

2021-04-30
Sök ditt sanna jag, 
sök den verliga du, 
sök inifrån dig själv, 
sök efter ditt andliga väsen, 
sök och du hittar, 
du hittsr då en ödmjuk varelse, 
en ande som är god och 
helt olika ditt yttre jag.