Visa förtroende, 
visa aktsamhet,
visa kärlek, 

var vänlig


Andlighet, 
människans verklighet, 
en andlig varelse, 
en kroppslig varelse, 
andligheten viktigast, 
lev i andlighet, 
bli lycklig, 
var lycklig.


Rika, ta ansvar, 
bekämpa fattigdomen, 
pengar ni har, 
låt pengarna tala, 
låt pengarna agera, 
agera för mänskligheten, 
agera mänskligt.


Allt vad du gör, 
allt vad du säger, 
syns och hörs, 
ooterkalleligt, 
gör det goda, 
var mänsklig


Förena er, 
alla människor är, 
vi inga främlingar, 
vi samma släkte, 
Jordens befolkning, 
människor, 
alla vise säger: 
vi från samma träd, 
samma frukter.


Var givmild, 
i framgång, 
tackas i motgång, 
du lär, 
du växer andligt.


Universal kärlek, 
Guds kärlek mot själar, 
själarnas kärlek mot Gud, 
själens kärlek mot andra själar, 
universal kärlek, 
andliga världens kärlek, 
älska alla.


Guds kärlek flödar, 
flödar över människan, 
du människa...
sluta bråka, 
sluta kriga, 
förena er, 
älska varandra


Vi alla människor är, 
av samma har vi kommit, 
därför glöm inte,  
upphöj dig inte över andra, 
alla likadana är.


Kvinnor och män, 
ni lika rättigheter har, 
i religion, 
i samhället, 
ni jämlika är, 
behandla varandra 
med respekt, 
med godhet.


Kärlek och vänskap, 
kärlekens trädgård, 

med kärlekens ros, 
planterat i hjärtats trädgård, 
med kärleken hjälp, 
släpp aldrig längtan, 
längtar till kärlekens honung.


Kärlek och vänskap, 
kärlek ger broderskap, 
kärlek ger systerskap, 
kärlek ger fred, 
kärlek ger vänskap, 
kärlek ger lycka.

 

Kunskap flyger, 
som en fågel, 
kunskap lyfter oss,
som en stege, 
uppåt, uppåt, 
högre höjder, 
högre nivåer.


En ren hjärta, 
strålande hjärta, 
milt hjärta, 
det uråldrigt är, 
det evigt är, 
hjärtats renhet.


Ljuset är rättvisa, 
utsläck det inte, 
ingen förtryck, 
ingen tyranni, 
skapa enighet, 
syfter är enighet 
bland människor, 
det är rättvisa.


Ärligheten, 
alltings grunval, 
mänsklig dygd, 
ärlighet.


Visa kärlek, 
alla är vi människor, 
lev i vänskap, 
aceptera alla.


All ljus är gott, 
ljuset är gott, 
lev i ljusets närhet, 
ta kraft av ljuset, 
ljuset är kärlek.


Vänlig tunga som magnet för hjärtan, 
som själens bröd, 
visdomens och förståelsens källa.


Vänlighet, 
tjäna, tjäna alla, 
älska alla, även dina fiender
var ren i anden, renatankar, 
så rena som möjligt, 
älska mänskligheten.


All skapat från stoft, 
då alla likadana är, 
alla kommit från samma, 
älska skall vi varandra därför.


En cirkel förrenar alla människor, 
vi systrar och bröder är.


Fantastisk variation överallt, 
alla ser olika ut, 
men alla är trots det likadana.

 

Kärlek har läkande kraft
En tanke om krig, 
motarbeta krig, 
motarbeta det med fred, 
en tanke om hat, 
motarbeta hat, 
motarbeta det med kärlek, 
kärlek har läkande kraft, 
kärlek ger ljus och hopp.

 

Tiderna förändras hela tiden, 
man måste följa med i tiden, 
i tidens nuvarande sätt att leva, 
man kan inte leva i det förgågna, 
följ utvecklingen, 
var klok och vis i tiden


Vad är bahai för något, 
det är: älska hela världen, 
älska mänskligheten, 
arbeta för fred.


Bota hela världen, 
förena alla folk, 
ha en gemensam tro


Du skapades av glädje, 
livets ande fick du, 
älska din skapare, 
glädjs över att du skapades


Vad är människan, 
den sanna människan, 
svar: själen, 
den sanna du är själen, 
materiella kroppen är dina kläder, 
själen är det verkliga du.


Solen har kraft, 
själen som solen, 
lyser upp människan,
den samma människan.


Människan uttveclar sig, 
både fysiskt och psykist, 
men även andlig nivå kan stiga.


Meditera, lugna sinnet, 
leta fram ditt innersta, 
njut av stillhetens sötma.


Tillbedjan är en kost, 
tjäna mänskligheten, 
sök fred för alla, 
sök harmoni och lugn och ro.


Var mild och givande, 
visa ömhet för alla, 
vandra i ljusets närhet


Gud befriar dig från svårigheter, 
prisa gud den allmäktige, 
vi hans tjänare är.


Gud är allvetande, 
han stödjer dig, 


Sök sanning, 
öppna ditt hjärta, 
samtala med Gud.


Be Guds hjälp, 
han vägen visar, 
din själ hittar.


Svaga vi tjänare är, 
Gud är barmhärtig, 
be och du hittar.


O min Gud, 
jag ber och ber, 
jag litar på min Gud, 
älskar min Gud.


Giv mig själ glädje, 
giv mig styrka, 
giv mig förstång.


Din Gud den nåderike, 
din Gud är allgivande, 
älska din Gud, 
tro på din Gud, 
lev garmoniskt, 
var en bra medmänniska.


Du får livets vatten av din Gud, 
ljuvligt doftande dricka, 
livets vatten.


Hans namn är förhärligat, 
be en bön till din Gud, 
han förlåtande är.


Bär du rättvisans krona, 
bär du rättfärdighetens smycke, 
skaffa det snarast möjligt.

 

Min Gud, du vet allt, 
du min Gud, allvetande Gud, 
dig skall jag dyrka


Min Gud, hjälp mig, 
rena mitt hjärta, 
ge mig lugnt samvete, 
hjälp mig med detta, 
öppna mitt hjärta, 
var min styrka.

----------------------------------------------------

 

Min Gud, o Herre, 
du är min fristad, 
jag sätter min lit till dig, 
du är stödjande, 
du är barmhärtig.


Många modfällt hjärta, 
min Gud, du givmild är, 
du älskar mig.


O Gud, min Gud, 
fyll åt mig en bägare, 
Din kunskap omfattar allt, 
du är sanning, 
du är min Gud.


Du prövas, 
svårigheter kommer, 
sträva framåt, 
vad en god människa, 
kämpa framåt, 
kämpa klokt, 
tappa inte modet, 
håll dig lugn, 
allt bra blir


Att reagera, att våga reagera, 
det starkt är, 
reagera på samhällets orättvisor, 
det måste man våga, 
andlighet är bra, 
men man skall inte glömma det dagliga livet, 
våga reagera, våga skriva, 
våga prata om problemen, 
inget händer om alla är tysta, 
adighet som bomull för själen är, 
andlighet räcker inte, 
man måste också leva, leva och må bra, 
känna empati för utsatta barn och kvinnor, 
alla människor är känslomänniskor, 
vi lever med våra känslor, 
lår alla få bra känslor i sina liv, 
se till mänsklighetens bästa, 
strunta i religioner, 
sätt männuiskan välmående först, 
granska dina känslor, 
har du känslor mot andra, 
bli mänsklig


Vad är andlighet? 
Är det religiositet?
Är det andra djupa tankar,
funderingar om

livet och allt annat


Energi vibrerar, 
stilla, sakta 
snabbt, 
rummet vibrerar, 
energin flödar, 
positiv energi, 
negativ energi, 
sök positivt, 
gilla positivt


Kasta snabbt, 
bumerang som en pil, 
störtar framåt, 
tittar bakåt, 
störtar bakåt, 
tillbaks kommer, 
kasta ordet,
ordet springer, 
bort bort, 
ordet tittar bakåt, 
störtar bakåt, 
tillbaks kommer, 
vakta orden,
dina ord


Stor ego, 
liten ego, 
mitt i mellan ego, 
personlighet, 
ego vill, 
ego vill mycket, 
ego sårbar är, 
ego fåfäng är, 
skärp dig, 
minska egots makt, 
bli harmonisk, 
bli andlig


Sluta kritisera andra, 
låt andra leva sina liv, 
men våga reagera...
reagera mot ondska


Tro skall vara positivt, 
ens tro skall vara god, 
man skall älska alla människor, 
man skall inte göra andra illa, 
man skall vara vänlig mot alla, 
man skall vara hjälpsam, 
med andra ord...
ens tro vara människovänlig.


Döm inte, bli inte själv dömd, 
den du dömer kan er döma


Unna andra gott, 
du välsignad är

 

Älska dina medmänniskor, 
så som du älskar dig själv, 
var givmild och god, var lycklig


Vänd ryggen åt det onda, 
besegra det onda, 
besegra med godhet


Var gästfri, gästfri åt alla, 
vissa änglar vara kan,  
men du vet inte det.


Kärlek och vänskap, vän ger kärlek, 
vän visar kärlek, broder, syster - hjälper, 
har du vänner, riktiga vänner, 
har du bröder i tron, 
har du systrar i tron, då du inte ensam är


Ha medkänsla, 
både i glädje och sorg, 
glädj med den glade, 
gråt med den sorgsna, 


Visa medkänsla, visa vänlighet, 
visa ödmjukhet, visa mildhet, 
visa tålamod, och så vidare, 
visa medkänsla


Invandrare människa är, respektera invandrare, 
förtryck inte invandrare, 
behandla invandrare mänskligt, 
som en infödd, visa kärlek, 
visa omtande, det rättvisa är


Ha självkontroll, 
var fridsam, 
älska alla


Älska främlingar, 
hjälp främlingar, 
var alltid vänlig, 
gör gott mot alla


Döm inte, hör du,
döm inte, 
var tolerant, 
då döms inte du heller


Var trofast, säg inte allt du hört, 
tro inte allt du hört, 
var förnuftig, var trofast


Svara mjukt, 
meddela god kunskap, 
det är vishet


Var ödmjuk, älska alla, 
älska dig själv, älska alla andra, 
var ödmjuk, var en god människa


Älska varandra, var med i ljuset, 
låt ditt ljus skina, 
ditt ödmuka anlete skiner, 
skiner ikapp med ljuset, älska


Älska alla, alla behöver kärlek, 
universal kärlek, 
medmänsklig kärlek


Kärlek är Guds lag, 
ett allomfattande kärlek, 
kärlek för alla, älska alla, bli älskad


Sök stillhet, 
sök tystnad, 
sök harmoni, 
vistas i friden, 
friden inom dig


Ha självdiciplin, 
ge akt på dina tankar, 
förbli vaken, 
var uppmärksam, 
var behärskad, 
tala inte i vresigt


Mänskliga kroppen gömmer själen, 
kroppen är bara ett gömma för själen, 
vår verklighet är själen, 
själen, den sanna människan


uthållighet, 
kan du det, 
det största gärningen 
i arbetet är


Älska alla, 
kärlek för alla, 
alla din familj är, 
hela världen din falij är, 
kärlek vinner allt


Var inte övermodig, 
bannlys övermodigheten, 
låt ödmjukheten lysa från dig, 
känn kärlek för alla levande, 
tjäna mänskligheten


Tre skatter: 
mildhet, 
förnöjsamhet, 
ödmjukhet, 
Dessa hjälpen en, 
att älska alla, 
att vara en medmänniska


Vad är kärlek, 
att älska någon, 
vem som helst, 
älska...
var en god människa


Villkorslös kärlek, 
den finns, 
leta och hitta, 
hitta det i ditt innersta, 
du älskar vem som helst, 
du väntar ingenting tillbaks, 
det villkorslös kärlek är


Plåga inte andra, 
pina inte andra, 
din plåga är din, 
pina inte andra med dina egna plågor, 
var istället en medmänniska, 
skada inte andra på något vis


Var uppmärksam, 
se dig omkring, 
märker du sinnestämningen, 
du bryr dig, 
du älskar


Var den du är, 
vet du vem du är, 
lär känna ditt positiva jag, 
var en god budsbärare, 
ge kärlek för alla


Gör allting klart, 
det som räknas, det klara, 
det avgörande är


Älska dina bröder, 
älska dina systrar, 
älska hela mänskligheten, 
älska dig själv, älska alla


Skada inte andra, 
varken fysikskt elle psykiskt, 
eller verbalt...
gör bara gott...


Respektera dig själv, 
då andra respekterar dig


Stora vägen rak är, 
gå den raka stora vägen, 
undvik omvägar. 
om omvägar behövs, 
ta då omväg, 
sedan raka vägen igen.


Gör bara goda saker, 
älska mänskligheten, 
älska alla.


Behåll din sinnesfri, 
var god mot alla.


Låt andra leva sina liv, 
lev du ditt liv, 
frihet åt alla, 
älska alla.


Älska och bli älskad, 
älska dig själv, 
då du lycklig är, 
alla ser att du lycklig är, 
alla ser att du bra mår, 
då det lätt är att älska dig :)


Du stänger dörren efter dig, 
du vill vara ifred en liten stund, 
oftas vill du social vara, 
då du öppnar dörren, 
släpper dig fri, 
detta är din inre dörr, 
du har nycklarna, bara du.


Börja allt från dig själv, 
gör förbättringar hos dig, 
endast så du världen kan påverka.

----------------------------------------------------

 

Positiv tro
den bästa tron, 
var hjälpsam, 
var vänlig, 
älska alla, 
älska Gud, 
älska världen, 
älska dig själv, 
tjäna Gud, 
tjäna människor, 
god väg 
den bästa vägen


Håll din religion privat, 
tro som du tror, tro i tysthet, 
din tro är bara din sak, 
bara din och ingen annans, 
andra har sin tro. 
låt andras tro vara i fred, 
deras tro angår inte dig


Tiderna ändra, åsikterna ändras, 
försök leva med i tiden, 
i denna nutids livsanda


Hög nivå, 
låg nivå, 
mittimellan nivå, 
var är du, 
sträva högre höjder, 
lyft dig, 
bli visare, 
bli mer andlig


Hjälp andra, 
andra bättre mår, 
du bra mår, 
väbefinnande känns, 
bra det känns, 
var vänlig, 
var hjälsam, 
bidrag till det goda


Din inre kraft, 
stark inre kraft, 
tankens kraft, 
positiv tanke blir positivitet, 
negativ tanke blir negativitet, 
välj riktning, 
välj positiva tankar, 
ta hjälp av dagdrömmar, 
positiva dagdrömmar..
ditt sinne blir positivare, 
tankar är skapande, 
du är som dina tankar, 
sök positiva tankar


Religion, 
privatreligion, 
en tyst religion, 
ens innersta religion, 
bra så här, 
behövs inga Gudshus, 
bara en innersta tro, 
en tyst tro.


Älska andra, 
bry dig om andra, 
hjälp andra, 
då hjälper du även dig själv, 
välbefinnande du får, 
du har gjort något bra, 
något positivt, 


Av mistag lär du, 
du upprepar inte misstagen, 
du lärdom tagit, 
du växer som människa, 
positivt det är.


Hälsa hjärtligt, 
hälsa vänligt, 
besvara hälsningen, 
visa respekt.


Elakt förtal, 
tre personer drabbar, 
den som talar, 
den tilltalade, 
den omtalade, 
tänk vad du säger, 
var varsam med orden, 
såra ingen i onödan.


Tro som du vill, 
inget tvång, 
du fri är, 
andra fria är, 
tro på Gud, 
älska alla, det räcker.


Känner du irritation, 
bli aldrig arg, 
bli aldrig vresig, 
bli aldrig sur.


Visa godhet åt alla, 
alla religioners utövare, 
var tolerant


Människans ansvar, 
förbättring av framtiden, 
gör det goda, 
var du än finns, 
bra arbete för Jorden.


Handling, 
effekten, 
synlig effekt, 
alla se kan, 
alla höra kan.


Livet är en andlig skola, 
man lär hela tiden, 
man skall lära göra goda saker, 
man skall göra allt i kärlek, 
livet mening är att bli god, 
att älska alla.


Rättskaffens liv, 
muslimer, judar, kristna, 
ni lukvärdiga är 
på yttersta dagen 
inför Gud.


En sanning, 
inget att tvista om, 
de vise vet detta.


Var förenade, 
ha ett syfte, 
var vänliga, 


Människa, 
utveckling, 
psyket, 
själen, 
andlighet, 
kärlek. 
olika nivåer, 


Födelse, 
du växer, 
inre styrkan växer, 
låt den växa, 
sök kunskap, 
sök andlighet, 
alla olika nivåer, 
var och en, 
det livet är, 
ingen är likadan, 
ingen känner likadant, 
alla unika är, 
acceptera detta.

 

Olika nivåer, 
alla unika är, 
acceptera detta, 
vi likadana inte är, 


Känn kärlek för alla, 
känn den ljuva känslan, 
älska dig själv, 
älska andra, 
får kärlek tillbaks, 
energin vibrerar, 
känn kärlekens energi,
 

Kärlekskänsla, 
kärlekskänsla mot alla, 
en djup harmoni, 
det finns, 
leta i ditt inre, 
se dig omkring, 
alla vi människor är.
 

Var vis, 
var givmild, 
känn glädje.
 

Ha goda avsikter, 
i tal och handling, 
lyckan du får, 
lyckan som en skugga 
du får, 
den aldrig dig lämna, 
du lyser som snö, 
du lyser som stjärnor, 
du god är, 
du lycklig är.
 

Det onda vinner man med godhet, 
vänd ryggen åt det onda, 
låt godhet vara din väg, 
var god mot dig själv, 
visa godhet mot andra människor, 
visa medkänsla, 
visa universal kärlek.
 

Kärlek och vänskap, 
split slutar genom kärlek, 
det är lagen det, 
kärlek försvinner aldrig.
 

Sök kunskap, 
sök alltid, 
kunskap ger visdom.
 

Skydda allt levande, 
med vänliga tankar, 
du är levande, 
andra är levcande, 
människor, djur, växter, 
allt lever, 
skydda det.
 

Mänsklighet, 
medmänsklighet, 
älska alla, 
visa kärlek, 
visa omtanke.
 

Älska alla människor, 
älska dig själv först, 
älska alla människor, 
på själslig nivå, 
bli ett med alla, 
kosmisk kärlek, 
universal kärlek.
 

Älska människor, 
se helheten, 
alla själar har, 
alla själar likadana, 
alla goda är, 
älska och bli älskad.
 

Vet du det rätta, 
då vet du mycket, 
gör det rätta, 
då har du mod.
 

Den vise är ren, 
rena tankar, 
stor visdom, 
stilla harmoni, 
omvärlden gör inte ont, 
den vise är befriad 
av världens ondska, 
den vise är klok, 
den vise är mjuk.
 

Var hängiven din far, 
var hängiven din mor, 
var överens med din far, 
var överens med din mor, 
det är respekt det, 
svårt kanske, 
träna och träna, 
älska dina föräldrar.
 

Hur är du, 
är du vänlig, 
var hänsynsfull, 
var det alltid, 
v ar behärskad, 
var det alltid, 
det är respekt.
 

Gud älskar rättvisa, 
döm rättvist, 
ha kärlek i hjärtat, 
var rättvis.
 

Älska sanningen, 
putta bort lögnen, 
länge leve sanningen, 
var ärlig, 
-------------------------------------------------------------
 

Älskar du inte,
kan du inte älska, 

lär känna Gud, Gud är kärlek, 
då får även du kärlek, 
och du lär att älska, 
älska dig själv, älska alla andra.


Älska varandra, 
känn kärlek för alla, 
lev i ljuset och känn kärleken, 
vi systrar och bröder är, 
vi allihopa, hela mänskligheten.


Älska din nästa, 
älska även din fiende, 
visa kärlek, känn kärlek.


Hur ser världen ut, 
vad händer i världen, 
hur är människan, 
det finns både gott och ont, 
människor i olika utvecklingstadium.


Du skall inte frukta, 
Gud är med dig.
Frukta inte, 
Gud beskyddar dig
Frukta inte, var inte rädd, 
Gud skall vara med dig.

Frukta inte andra, 
frukta inte elakheter, 
lev i hoppet.


Var inte rädd,
själen lever sägs det, 

kroppen dör,
men själer fortsätter leva, 

trot vad du vill,
men bli inte rädd, 

behåll förståndet,
behåll förnuftet.


Att tro...man kan tro på många olika sätt
att vara andligt behöver inte innebära
att man är enbart religiöst troende
man kan tex. tro på makten, ljuset eller
vad man nu vill kalla det man tror på
men självklart är det även ett slags troende,
man tror på något övernaturligt...


Varför är ni rädda, 
har ni inget tro ännu, 
tror ni på ingenting, 
undra på då att rädslan finns.


I kärleken finns ingen rädsla, 
kärleken sparkad bort rädslan, 


Be så skall ni få, 
så står det i Bibeln, 
tor ni på det? man får tro, 
och man behöver inte tro, 
var på sitt sätt, eller hur.


Gör er inga bekymmer, 
lita på din Gud, 
älska din Gud, 
få frid i ditt hjärta, 
bekymerna försvinner, lite iaf.


Herren hjälper dig, 
tror på din Gud, 
lev i harmoni.


Lita på Herren, 
lita på din Gud, 
älska din Gud.


Var alltid glada, 
svårt eller hur, 
försök vara nöjd, 
tro på din Gud.


Kom till mig, säger Gud, 
sök Gud, få hjälp, själslig hjälp


Han ger kraft, Gud ger kraft, 
Genom Gud får du frid.


Ge inte upp, fortsätt att kämpa, 
lär av livets svårigheter, 
bli klokare och klokare.


Var stark, försök, du inte ensam är, 
Gud är med dig hela tiden, 


Herren svarar, be och fråga, 
svaret hittar du i dit hjärta.


Vem är rik? 
om du ger mycket, då du rik är, 
ge det du kan, om du har att ge, 
Den rike kan även vara trevlig och omtänksam, 
inre kärlek är ädelt
 

Kärlek vinner, gränserna försvinner, 
internationell kärlek, 
det stort är, gränser försvinner, 
kärlek blomstrar, kärlek vinner, 
Det finns många slags kärlek, 
kvinna och man,kärlek för varandra, 
man och man, kärlek för varandra,
kvinna och kvinna, kärlek med varandra, 
pappa, mamma och barn, kärlek, 
Det finns, kärlek mellan alla människor, 
det mycket stort ät, det störsda av alla, 
det är universal kärlek, 
när man känner kärlek för alla människor
 

Stelhet hos gärningar,
men uppriktigheten ses,
stelheten försbǘinner.
 

Universums levande plats, 
det är ditt eget hjärta
 

Törstig söker vattnet,
och även...
vattnet söker den törstige.
 

Sök efter vattnet,
till slut hittar du.
 
Kärlek vinner nästan alltid, 
kärlek ger styrka, 
kärlek ger glädje.
 

Ögat ser inte allt,
vi ser det vi vill se, 
det vi inte vill se, det ser vi inte, 
många ögon, många seenden.
 

Ta inte alla tankar allvarligt, 
tankarna är oftast virriga och irrande, 
det är svårt att vara herre över sina tankar.
 

Glöm skuggan, vandra i ljuset, 
upptäck det eviga ljuset.
 

Stressa inte, rusa inte fram, 
du kan halka, ramla, 
sök harmoni i livet, sök lugnet, 
stilla ditt sinne, njut, 
njut av stillheten.
 

Lär känna ditt lidande, 
upptäck hjärtats ömhet, 
upptäck godheten hos dig, 
du ÄR god, uppträd som god, 
då du lyckan hittat, 
lyckan i ditt innersta.
 

Hjälp andra, 
andra bättre mår, 
du bra mår, 
väbefinnande känns, 
bra det känns, 
var vänlig, 
var hjälsam, 
bidrag till det goda.
 

Du människa, 
nya tidens människa, 
du god är, 
du älskar alla, 
fred på Jorden, 
när när, 
i framtiden;
i ljusa framtiden.
Gruppkram
 

Älska andra, 
bry dig om andra, 
hjälp andra, 
då hjälper du även dig själv, 
välbefinnande du får, 
du har gjort något bra, 
något positivt, 
 

Planeten Jorden vår skola. 
hela mänskligheten skola, 
här lär vi, här testas vi, här lever vi, 
själavandring, lära, lära och lära, 
lära bli bättre och bättre
 
 
Vi olika nivåer i utveckling är, 
varje människa har sin plats, 
varje människa ligger i sin nivå, 
vi utvecklas i vår egen takt, 
vi utvecklas andligt.
 

Bli inte störd av andras beteende, 
behåll din inre frid, 
se världen med kloka ögon, 
älska världen så som du älskar dig själv, 
älska och respektera dig själv, 
Älska andra också, 
då behåller du ditt inre frid.
 

Håll dig lugn, 
bli inte störd av andra, 
behåll din inre frid, 
låt andras ord gå förbi, 
låt händelserna gå förbi, 
stanna inte och grubbla, 
hpåll dig lugn.
 

Tänk harmoniskt, 
kreativitet skapar harmoni,
ditt sinne...
dina känslor...
dina handlingar...
harmoni råder, 
lugnet råder i ditt inre.
 

Tänk harmoniskt, 
kreativitet skapar harmoni,
ditt sinne...
dina känslor...
dina handlingar...
harmoni råder, 
lugnet råder i ditt inre.
 

Blunda, blunda, 
blunda och se ditt inre liv, 
vad ser du, ser du färger, 
ser du färger som vibrerar i, 
se och tänk samtidigt, 
då ser du ditt inre liv 
ett inre liv som bara du kan se, 
bli bekant med ditt inre liv, 
gilla det, älska det, forma det positivt, 
inre livet påverkar reala livet.

 

Har du stor, liten eller mellanstor ego, 
är egot herre över dig, 
befria dig lite från egots makt, 
öåt andra sig ditt sanna jag ibland, 
egot vill vill vill vill så mycket, 
ge inte allt till egot, 
befria dig lite, var ibland herre över egot.
 

Är du oförståndig,
och stolt över din oförståndighet, 
tror du att du är vis.
-----------------------------------------------
 

Gör gott och tjäna andra.
Ta fram det goda från heliga böcker,
för dom troende är Gud det goda, 
sök det goda inom dig, 
var god mot alla världens folk, djur och planeten, 
för allt det där kommer från Gud, 
och borde ju allt vara gott, 
hjälp andra så bra du kan,
Gud är god, 
allt borde vara gott, 
att tjäna andra är Guds melodi, 
genom att göra gott kommer du närmare Gud.


Rakkaus on kaikkea muuta korkeampi,
palvonta ilman rakkautta ei ole mitään,
tunne rakkautta Jumalaanne,
tunne rakkautta Valoon, Voimaan, ,
tunne rakkautta kaikkia eläviä kohtaan,
tunne rakkautta kaikkea kohtaan,
Rakasta ja tule rakastetuksi.


Konflikti, riita, loppuu rakkauden kautta,
se on laki,
rakkaus ei koskaan katoa.


Rakkaus ja ystävyys,
rakkaus antaa veljes/kunnan,
rakkaus antaa sisar/kunnan,
rakkaus tuo rauhan,
rakkaus tuo ystävyyttä,
rakkaus tuo onnea.


Ond och god är inte likadana, 
jaga bort det onda med med någonting bättre, 
med tålamod kan man lyckas till slut, 


Leta kärlek, kärlek finns, 
kärlek finns överallt, 
ens tro skall präglas av kärlek.


Kärlek är en underbar känsla, 
kärlek för alla, 
man kan älska på många olika sätt, 
kärleken förhöjer andligheten, 
kärlek för alla är synligt, 
älska och du blir älskad. 
Kärlek mellan olika själar, universal-kärlek, 
den bästa av alla kärlek.


Den som söker, hittar, 
kärleken, den universella kärleken, 
sök, sök, du hittar godhet, 
ta emot godhet, var lycklig, 
hjälp och tjäna andra, 
älska och gå i godhetens vägar.


Vad ser dina inre ögon, 
Det ser dig, ditt inre jag, 
ser hurudan du är, 
egot lyssnar eller lyssnar inte, 
ta kampem mot egot, lite iaf, 
låt ditt inre guru vinna ibland, 
inre guru är din inre röst, inre ögat, 
den känner dig mycket väl, 
lyssna på ditt inre röst, inre öga, guru.


Alla behöver kärlek, 
alla är olika individer,  
ovillkorlig kärlek vackert är. 
låt alla älska sina partner, 

oavsett hudfärg, religion eller nationalitet, 
kärlek botar världen.

2019-09-13
Har du hittat din andlighet?
har du hittat lugn och ro inom dig själv?
Om inte, sök , sök hela tiden, 
till slut hittar du det du söker, 
behåll lugnet, var vänlig och hjälpsam.
När du hittat din andlighet, 
då vet du det och du mår bra.

---------------------------------------------------

 

2020-10-19
Vågar du leva för andra,
Vet du att ...
det är en andlig plikt,
en produktiv handlig för lycka 
det är vår skyldighet,
om inget materielt finns att ge,
kan man ge andligt stöd och hjälp.


2021-01-12
Visa förtroende, 
visa aktsamhet,
visa kärlek, 

var vänlig.


2021-01-12
Andlighet, 

människans verklighet, 
en andlig varelse, 
en kroppslig varelse, 
andligheten viktigast, 
lev i andlighet, 
bli lycklig, 
var lycklig.


2021-01-12
Rika, ta ansvar, 

bekämpa fattigdomen, 
pengar ni har, 
låt pengarna tala, 
låt pengarna agera, 
agera för mänskligheten, 
agera mänskligt.


2021-01-12
Allt vad du gör, 

allt vad du säger, 
syns och hörs, 
ooterkalleligt, 
gör det goda, 
var mänsklig.


2021-01-12
Förena er, 
alla människor är, 
vi inga främlingar, 
vi samma släkte, 
Jordens befolkning, 
människor, 
alla vise säger: 
vi från samma träd, 
samma frukter.


2021-01-12
Var god, 
kasta bort det onda, 
religioner goda är, 
ta emot det goda, 
bli en bra människa.


2021-01-12
Var givmild, 
i framgång, 
tackas i motgång, 
du lär, 
du växer andligt.


2021-01-12
Glädjens vingar,
vår styrka är, 
tanken klarnar, 
vi förstår, 
allt tydligt blir.

 

2021-01-12
Universal kärlek, 
Guds kärlek mot själar, 
själarnas kärlek mot Gud, 
själens kärlek mot andra själar, 
universal kärlek, 
andliga världens kärlek, 
älska alla.


2021-01-12
Guds kärlek flödar, 
flödar över människan, 
du människa...
sluta bråka, 
sluta kriga, 
förena er, 
älska varandra.
 

2021-01-12
Vi alla människor är, 
av samma har vi kommit, 
därför glöm inte,  
upphöj dig inte över andra, 
alla likadana är.


2021-01-12
Kvinnor och män, 

ni lika rättigheter har, 
i religion, 
i samhället, 
ni jämlika är, 
behandla varandra 
med respekt, 
med godhet.


2021-01-12
Kärlek och vänskap, 
kärlekens trädgård, 

med kärlekens ros, 
planterat i hjärtats trädgård, 
med kärleken hjälp, 
släpp aldrig längtan, 
längtar till kärlekens honung.


2021-01-12
Kunskap flyger, 

som en fågel, 
kunskap lyfter oss,
som en stege, 
uppåt, uppåt, 
högre höjder, 
högre nivåer.


2021-01-12
En ren hjärta, 

strålande hjärta, 
milt hjärta, 
det uråldrigt är, 
det evigt är, 
hjärtats renhet.


2021-01-12
Ljuset är rättvisa, 

utsläck det inte, 
ingen förtryck, 
ingen tyranni, 
skapa enighet, 
syfter är enighet 
bland människor, 
det är rättvisa.


2021-01-12
Ärligheten, 

alltings grunval, 
mänsklig dygd, 
ärlighet.


2021-01-12
Fridens fäste, 

som en träd, 
i trygg stillhet, 
harmoni.


2021-01-12
Visa kärlek, 

alla är vi människor, 
lev i vänskap, 
aceptera alla.


2021-01-12
All ljus är gott, 

ljuset är gott, 
lev i ljusets närhet, 
ta kraft av ljuset, 
ljuset är kärlek.


2021-01-12
Vänlig tunga som magnet för hjärtan, 

som själens bröd, 
visdomens och förståelsens källa.


2021-01-12
Jorden ett land är. 

medborganra är människorna, 
en stor önskan, 
fred på Jorden, 
älska varandra.


2021-91-12
Vänlighet, 
tjäna, tjäna alla, 
älska alla, även dina fiender
var ren i anden, renatankar, 
så rena som möjligt, 
älska mänskligheten.


2021-01-12
Hur ser världen ut idag, 
krig, hat, förföljelse, rasism, 
finns även gott för den som vill, 
älska din Gud av hela ditt hjärta, 
älska mänskligheten, 
se det goda i alla religioner, 
sträva efter det goda hela tiden, 
var mänsklig och var förlåtande.


2021-91-12
All skapat från stoft, 
då alla likadana är, 
alla kommit från samma, 
älska skall vi varandra därför.


2021-01-12
En cirkel förrenar alla människor, 

vi systrar och bröder är.


2021-01-12
Fantastisk variation överallt, 

alla ser olika ut, 
men alla är trots det likadana.


2021-01-12
En tanke om krig, 

motarbeta krig, 
motarbeta det med fred, 
en tanke om hat, 
motarbeta hat, 
motarbeta det med kärlek, 
kärlek har läkande kraft, 
kärlek ger ljus och hopp.


2021-91-12
Tiderna förändras hela tiden, 
man måste följa med i tiden, 
i tidens nuvarande sätt att leva, 
man kan inte leva i det förgågna, 
följ utvecklingen, 
var klok och vis i tiden


2021-01-12
Bota hela världen, 

förena alla folk, 
ha en gemensam tro.


2021-91-12
Du skapades av glädje, 

livets ande fick du, 
älska din skapare, 
glädjs över att du skapades. 


2021-91-12
Vad är människan, 

den sanna människan, 
svar: själen, 
den sanna du är själen, 
materiella kroppen är dina kläder, 
själen är det verkliga du.


2021-91-12
Solen har kraft, 
själen som solen, 
lyser upp människan,
den samma människan.


2021-01-12
Meditera, lugna sinnet, 

leta fram ditt innersta, 
njut av stillhetens sötma.


2021-91-12
Tillbedjan är en kost, 

tjäna mänskligheten, 
sök fred för alla, 
sök harmoni och lugn och ro.