IMG_20211204_203018.jpg?1638647390

Bevara yttrandefriheten hel, kapitulera inte för extremisternas krav.