na8.jpg?1641772639

Vad är en människa, 
den sanna människan, 
svar: själen, 
den sanna du är själen, 
materiella kroppen är dina kläder, 
själen är det verkliga du.