IMG_20210916_203729.jpg?1631819149

Det är samhällsfarligt att tro sig vara starkast, klokast och mäktigast person och agera därefter.

Man är oskyldig så länge det inte bevisats att man är skyldig.