IMG_20210925_153416.jpg?1632591532

Vad är så viktigt att det är värt att offra din sinnesfrid för det?
Gil Fronsdal


vad kan det vara? ..ens livsuppgift kanske...om man känner att man har det...om man känner att det eller det är rätt, kan man kämpa mot alla, oavsett vilka svårigheter man får...rätt är alltid rätt...man kan offra lite av sig själv för den goda sakens skull.