aa5.jpg?1641772494

Att lära barnet att hat skulle vara bra. är oerhört fel gjort mot barnet.

Föräldrarna bör uppfostra sina barn till bra medborgare.