al13.jpg?1625559418

Du skapades av glädje, 
livets ande fick du, 
älska din skapare, 
glädjs över att du skapades.