oie_20155w7VcW1Eg.jpg?1653002522

Du blir aldrig färdig, 
du utvecklas hela tiden, 
livets erfarenheter lär dig, 
men trots detta, 
du blir aldrig färdig. 
kom ihåg detta.