IMG_20210916_203729.jpg?1631819149

Mörka, nattsvarta krafter skadar samhället.