no9.jpg?1641772744

Bota hela världen, 
förena alla folk, 
ha en gemensam tro, 
och eller
gemensam livssyn.