no8.jpg?1620830217

Att vara tyst,  
skönt att vara tyst en stund, 
den pratsamme vill prata, 
den blyge är tystare, 
vi olika är.