no1.jpg?1641772683

Alla borde vara laglydiga

Att frångå från laglydigheten innebär ju att alla behöver inte lyda landets lagar.