IMG_20211207_092003.jpg?1641772891

Tillbedjan är som en kost, 
tjäna mänskligheten, 
sök fred för alla, 
sök harmoni och lugn och ro.