aa37.jpg?1593650964

Man måste  anstränga sig för att "sminka" över oenigheter, det är så man man kan fortsätta samarbetet.