m%C3%A5ne1.jpg?1675617030

Meditera, lugna sinnet, 
leta fram ditt innersta, 
njut av stillhetens sötma.