oie_24224924rqDOOtho.jpg?1692911020

Solen har kraft, 
själen som solen, 
lyser upp människan,
den samma människan.