------Livet är ett äventyr, inte en paketresa.
Eckhart Tolle

------Endast sanningen om vem du är och insikten om den kan göra dig fri.
Eckhart Tolle

------Var du än är, vad du än gör, var närvarande.
Eckhart Tolle

------Du kan inte hitta dig själv genom att blicka in i det förflutna. Du kan hitta dig själv genom att kliva in i nuet.
Eckhart Tolle

--------Lidande är nödvändigt tills du inser att det är onödigt.
Eckhart Tolle

-------Varken motgång eller framgång har kraften att förändra ditt inre varandetillstånd.
Eckhart Tolle

------Fokusera din uppmärksamhet på nuet och berätta sedan för mig vilka problem du har i detta ögonblick.
Eckhart Tolle

------Livet ger oss de upplevelser som är till störst hjälp för vår utveckling. Hur kan du då veta att det är just den här erfarenheten du behöver? Jo, för att den är vad du upplever just nu i det här ögonblicket.
Eckhart Tolle

Här är en ny andlig övning för dig: Ta inte dina tankar på för stort allvar.
Eckhart Tolle

De flesta människor är aldrig fullt närvarande i nuet, eftersom de omedvetet tror att nästa stund måste vara viktigare än denna. Men då missar du hela ditt liv, som aldrig inte är nu.
Eckhart Tolle

Det finns inga misstag, endast lärdomar.
Eckhart Tolle

Acceptera det innevarande ögonblicket och hitta perfektionen som är djupare än någon form och orörd av tiden.
Eckhart Toll

Vänta inte på att bli framgångsrik i framtiden – ha ett framgångsrikt förhållande med det innevarande ögonblicket.
Eckhart Tolle

Lidande kräver tid. Det kan inte överleva i nuet.
Eckhart Tolle

Du har inte ett liv. Du ÄR liv. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

Medvetenhet är nyckeln till förvandling. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

Världen kan endast förändras inifrån. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

Medvetenhet är den viktigaste ingrediensen för förändring. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

Du kan skynda utan att vara stressad. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

Var uppmärksam på din andning. Lägg märke till hur den tar uppmärksamheten bort från tänkandet och skapar utrymme. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

Ingen kan agera bortom sin nivå av medvetande. ~ Eckhart Tolle
Eckhart Tolle

Sök inte lycka. Om du söker den, finner du den inte, eftersom sökandet är motsatsen till lycka.
Eckhart Tolle

Makt över andra är svaghet förklädd till styrka.
Eckhart Tolle

Livet är nu.
Eckhart Tolle

Det finns bara en skyldig förövare på vår jord: människans omedvetenhet. 
Eckhart Tolle

Genom att acceptera blir du vad du är: öppen och obegränsad. Du blir hel.
Eckhart Tolle

Det människor gör mot andra gör de också mot sig själva. 
Eckhart Tolle

Oavsett hur lång din resa verkar vara, finns det aldrig mer än detta: ett steg, ett andetag, ett ögonblick – NU. 
Eckhart Tolle

Försök inte säga åt livet vad ditt syfte är. Fråga livet vilket syfte det har åt dig.
Eckhart Tolle

Äkta kärlek vill inte ha någonting.
Eckhart Tolle

Den primära orsaken till lidande är aldrig situationen, utan dina tankar om den.
Eckhart Tolle

Äkta förlåtelse är att inse att det inte finns något att förlåta. 
Eckhart Tolle

Du är det du söker.
Eckhart Tolle

Att göra är bra, men att vara är bättre.
Eckhart Tolle

Eftersom det inte går att fly från nuet – varför inte välkomna det och bli vän med det?
Eckhart Tolle

Kärleken vill inte ha något – och den räds ingenting. 
Eckhart Tolle

Ta inte tankarna alltför allvarligt. 
Eckhart Tolle

Du är himlen. Molnen är det som händer, som kommer och går. 
Eckhart Tolle

När du inte längre tror på allt du tänker, då blir du medveten och inser att tänkaren inte är den du är. 
Eckhart Tolle

Oro låtsas vara viktig, men fyller ingen nyttig funktion. 
Eckhart Tolle

Varje gång någonting negativt händer dig, finns det en djup lärdom dold i det. 
Eckhart Tolle

Det är inte vad du gör som är det viktiga. Det är hur du gör det du gör. 
Eckhart Tolle

Mycket av det vi oroar oss för inträffar aldrig. 
Eckhart Tolle

Det du accepterar, det går du bortom. Det du gör motstånd mot, det håller dig fast.
Eckhart Tolle

Din uppgift är inte att söka efter kärlek utan att finna en port genom vilken kärleken kan komma in. 
Eckhart Tolle

Livet är inte så allvarligt som det framstår i dina tankar.
Eckhart Tolle

Det finns tre ord som förmedlar hemligheten med konsten att leva, hemligheten bakom all framgång och lycka: Ett Med Livet.
Eckhart Tolle

Att erkänna det goda som redan finns i ditt liv är grunden till allt överflöd. 
Eckhart Tolle

Den främsta orsaken till olycka är aldrig situationen, utan dina tankar om den.
Eckhart Tolle

Livet är inte så allvarligt som det framstår i dina tankar.
Eckhart Tolle

Själva oron är ett större problem än det du oroar dig för.
Eckhart Tolle

Säg ”ja” till livet, och se hur livet plötsligt börjar arbeta för dig istället för emot dig
Eckhart Tolle

Äkta kärlek har ingen motsats. 
Eckhart Tolle

Det förflutna har ingen makt över det innevarande ögonblicket. 
Eckhart Tolle

Som det är i det inre, så blir det i det yttre. 
Eckhart Tolle

Sluta definiera dig själv – inför dig själv och inför andra. Du dör inte. Du börjar att leva.
Eckhart Tolle

Resan är viktigare än målet. 
Eckhart Tolle

Att uppskatta allt bra du redan har i ditt liv är grunden till rikedom. 
Eckhart Tolle

Du kan förlora något som du har, men inte något som du är. 
Eckhart Tolle

Vad nuet än innehåller, acceptera det som om du hade valt det.
Eckhart Tolle

Lidande orsakas av dina mentala tolkningar, inte av situationen i sig.
Eckhart Tolle

Inse på djupet att det innevarande ögonblicket är allt du har. Gör nuet till huvudfokus i ditt liv. 
Eckhart Tolle

Det du accepterar går du bortom.
Eckhart Tolle

Om du får insidan rätt, faller det yttre på plats. 
Eckhart Tolle

Allt naturligt – varje blomma, träd och djur – har viktiga saker att lära oss, om vi bara stannar upp, lyssnar och ser.
Eckhart Tolle

Det enda som egentligen är verkligt i fråga om din resa är det steg som du tar just nu. 
Eckhart Tolle

Din yttre resa kan innehålla en miljon steg, men din inre resa har bara ett: det steg du tar just nu
Eckhart Tolle

Varje utmaning är en möjlighet till uppvaknande.
Eckhart Tolle

Äkta intelligens verkar i tysthet. Det är i stillhet vi finner kreativitet och lösningar på problem.
Eckhart Tolle

Hela ditt liv består av det nuvarande ögonblicket. 
Eckhart Tolle

Att älska är att känna igen dig själv i en annan människa.
Eckhart Tolle

Livet är inte vad du gör, utan hur du gör det.
Eckhart Tolle

Livet är inte så allvarligt som sinnet vill få oss att tro.
Eckhart Tolle

Om inre frid verkligen är vad du önskar dig, då väljer du det.
Eckhart Tolle

Att vara medveten om och uppleva enheten mellan dig själv och den andra är sann kärlek, sann omsorg, sann medkänsla.
Eckhart Tolle

I Närvarons stillhet kan du förnimma att den formlösa essensen i dig själv och i den andra är ett.
Eckhart Tolle

Att vara närvarande är alltid oändligt mer verkningsfullt än något man kan säga eller göra, även om närvaron ibland också kan ge upphov till ord eller handlingar.
Eckhart Tolle

De flesta människor behandlar det nuvarande ögonblicket som om det vore ett hinder som de måste övervinna. Eftersom nuet är livet självt, är det en galet sätt att leva.
Eckhart Tolle

Det flesta människor existerar inte i en levande verklighet utan i en mental föreställningsvärld.
Eckhart Tolle

Se till att nuet är din vän, inte din fiende. Hedra det genom att ge det din fulla uppmärksamhet. Uppskatta det genom att vara tacksam för det.
Eckhart Tolle

Låt inte en galen värld tala om för dig att framgång är någonting annat än ett framgångsrikt nu. Och vad är det? Det finns en känsla av kvalitet i det du gör, även i den allra enklaste handling.
Eckhart Tolle

Du blir inte god genom att försöka vara god, utan genom att upptäcka den godhet som redan finns inom dig och låta den komma fram.
Eckhart Tolle

Någon form av handling är ofta bättre än ingen handling alls, särskilt om du har suttit fast i en olycklig situation under lång tid. Om du gör ett misstag lär du dig åtminstone något. Om du fortsätter att sitta fast lär du dig ingenting.
Eckhart Tolle

Ingenting har någonsin hänt i det förflutna som kan hindra dig från att vara närvarande här och nu; och om det förflutna inte kan hindra dig från att vara närvarande här och nu, vilken makt har det då?
Eckhart Tolle

När du är närvarande i detta ögonblick, då bryter du kontinuiteten i din berättelse om det förflutna och framtiden. Då uppstår sann intelligens, och även kärlek.
Eckhart Tolle

Du kan inte ta upp kampen mot egot och vinna, på samma sätt som du inte kan bekämpa mörkret. Medvetenhetens ljus är det enda som behövs. Du är detta ljus.
Eckhart Tolle

Tristess, ilska, sorg eller rädsla är inte ”din”, inte personlig. De är tillstånd av det mänskliga sinnet. De kommer och går. Inget som kommer och går är du.
Eckhart Tolle

Det finns inget ställe som är idealiskt – eller, alla ställen är idealiska.
Eckhart Tolle

Medvetenheten är den viktigaste representanten för förändring.
Eckhart Tolle

Det enda absolut verkliga under din resa är det steg du tar just nu.
Eckhart Tolle

Ingenting hände någonsin i det förflutna; det hände i nuet. Ingenting kommer någonsin att hända i framtiden; det kommer att hända i nuet.
Eckhart Tolle

Du är här för att göra det möjligt för universums gudomliga syfte att förverkligas. Så viktig är du!
Eckhart Tolle

Det kan se ut som om situationen skapar lidandet, men i slutändan är det inte så – ditt motstånd gör det.
Eckhart Tolle

Medvetenhet är den viktigaste ingrediensen för förändring.
Eckhart Tolle

Ingenting i det förflutna kan hindra dig från att vara närvarande nu, och om det förflutna inte kan hindra dig från att vara närvarande nu, vilken kraft har det?
Eckhart Tolle

Viss förändring ser negativ ut på ytan, men du kommer snabbt att inse att ett utrymme har skapas i ditt liv, så att något nytt kan växa fram.
Eckhart Tolle

Att inte ta sina tankar alltför allvarligt är en andlig övning som jag varmt rekommenderar.
Eckhart Tolle

Skänk din fulla uppmärksamhet till det innevarande ögonblicket.
Eckhart Tolle

Om du anser att egot att är ditt personliga problem, då är det bara mer ego.
Eckhart Tolle

Ingenting hände i det förflutna som kan hindra dig från att vara närvarande nu.
Eckhart Tolle

Säg alltid ”ja” till nuet. Vad skulle kunna vara mer fåfängt, mer galet, än att skapa inre motstånd mot något som redan är?
Eckhart Tolle

Tidigare levde du i tiden och gjorde korta besök i nuet. Försök i stället att leva i nuet och göra korta besök i det förflutna och framtiden när det behövs för att hantera de praktiska aspekterna av ditt liv.
Eckhart Tolle

Hemligheten med livet är att ”dö innan du dör” – och upptäcka att det inte finns någon död.
Eckhart Tolle

Sann styrka är något vi har inom oss, och den finns tillgänglig för dig nu.
Eckhart Tolle

Du kan alltid hantera nuet, men du kan inte åtgärda något som bara är en mental projektion – du kan inte åtgärda något som ligger i en tänkt framtid.
Eckhart Tolle

Du är här för att göra det möjligt för universums gudomliga syfte att förverkligas. Så viktig är du!
Eckhart Tolle

Säg ”ja” till livet – och se hur livet plötsligt börjar arbeta för dig i stället för emot dig.
Eckhart Tolle

Det är i stillhet som kreativitet och lösningar på problem upptäcks.
Eckhart Tolle

Allt som uppstår försvinner.
Eckhart Tolle

Stress orsakas av att vara ”här”, men vilja vara ”där”.
Eckhart Tolle

Du är nu.
Eckhart Tolle