Citat av Dalai lama

-------En av de allra viktigaste egenskaperna är medkänsla. Vi kan inte köpa den i ett snabbköp. Vi kan inte tillverka den med hjälp av maskiner. Men genom inre utveckling går det. Utan inre frid är det omöjligt att uppnå fred i världen.
Dalai lama

-------En av de viktigaste egenskaperna är godhet. Med godhet, kärlek, medkänsla, med denna känsla som är essensen i broderskap och systerskap, når man inre frid. Denna känsla av omtanke är grunden till inre frid.
Dalai lama

-------Genom medkänsla och kärlek kan vi lösa många problem och erfara sann glädje och frid.
Dalai lama

-------Om man intar en ödmjuk attityd så tilltar ens goda egenskaper. Men om man är högfärdig så blir man avundsjuk på andra och man blir arg på andra, och man ser ner på andra. Genom detta skapas olycka i samhället.
Dalai lama

------Innerst inne måste vi hysa kärlek till varandra, vi måste klart inse och förstå att vi har en gemensam mänsklig natur.
Dalai lama

------Att ha ett välvilligt sinnelag, att vissa godhet, att ha kärlek – detta är de viktigaste sakerna.
Dalai lama

------Vi är så beroende av andras omtanke i början och i slutet av vårt liv, hur kan det då komma sig att vi i mitten av det försummar att visa omtanke om andra?
Dalai lama

Fienden är en väldigt bra lärare.
Dalai lama

Lycka är inte någonting färdiglagat. Den kommer från dina egna handlingar.
Dalai lama

Ett öppet hjärta är ett öppet sinne.
Dalai lama

Kärlek är frånvaro av dömande.
Dalai lama

Där okunnighet är vår mästare, finns ingen möjlighet till verklig frid.
Dalai lama

Låt oss försöka uppmärksamma naturens värde dagligen.
Dalai lama

Någon annans handling ska inte bestämma din respons.
Dalai lama

En verklig hjälte är den som övervinner sin egen ilska och hat.
Dalai lama

Det är mycket sällsynt eller nästan omöjligt att en händelse kan vara negativ ur alla synvinklar.
Dalai lama

Om ett problem kan lösas, så kommer det att lösas. Om det inte kan lösas, så hjälper det inte att oroa sig.
Dalai lama

Tystnad är ibland det bästa svaret.
Dalai lama

Låt inte andras beteende störa din inre frid.
Dalai lama

Syftet med livet är att vara lycklig.
Dalai lama

Kom ihåg att det ibland är en riktig lyckträff att inte få det du vill ha.
Dalai lama

Att vara medveten om en enda brist hos dig själv är bättre än att vara medveten om tusen hos någon annan.
Dalai lama

Att över huvud taget vara född, är ett mirakel.
Dalai lama

Jag försöker behandla alla jag möter som gamla vänner.
Dalai lama

Till syvende och sist är varje människas högsta önskan helt enkelt sinnesfrid.
Dalai lama

Var vänlig när det är möjligt. Det är alltid möjligt.
Dalai lama

Välj att vara optimistisk, det känns bättre.
Dalai lama

Ju mer vi bryr oss om andras välbefinnande, desto större blir vårt eget.
Dalai lama

Låt inte andras beteende förstöra din inre frid.
Dalai lama

Ju mer vi intresserar oss för andras välgång, desto mer bygger vi upp vår egen lycka.
Dalai lama

Man kan inte hjälpa sig själv om man inte hjälper andra.
Dalai lama

Vi kan aldrig åstadkomma fred i den yttre världen innan vi är till freds med oss själva.
Dalai lama

Jag finner hopp under de mörka dagarna, och fokuserar under de ljusa. Jag dömer inte universum.
Dalai lama

Om du vill att andra ska vara lyckliga, tillämpa medmänsklighet. Om du vill vara lycklig, tillämpa medmänsklighet.
Dalai lama

Varje människa jag möter har något att lära mig.
Dalai lama