Citat av Buddha

2018-05-25
Vaksamhet

------Med vaksamhet slipper man slapphet

-------Vaksamhet är vägen till det odödliga, slapphet är dödens väg. De vaksamma dör ej, men de slappa är som döda.
- Buddha

 

2018-05-25
Är du oförståndig

Är du oförståndig,
och stolt över din oförståndighet, 
tror du att du är vis.

-------Om en oförståndig känner sitt oförstånd, så är han som en vis just däri. Men en oförståndig som är stolt över sin vishet, han kan verkligen kallas oförståndig.
- Buddha

 

2019-07-27
------Skapa dig en inre ö


-------Genom beslutsamhet och vaksamhet, återhållsamhet och självkontroll, bör den vise skapa sig en ö, som floden ej kan förstöra.
- Buddha


Var beslutsam, 
var vaksam, 
var återhållsam, 
ha en bra självkontroll, 
då har du skapat din egen ö, 
ditt inre ö, 
ditt inre ö ö är stark, 
andra kan inte förstöra det.

 

2019-07-27
Outvecklat sinne


------Liksom regnet tränger in i ett illa täckt hus, så tränger begäret in i ett outvecklat sinne.
- Buddha


Begäret är starkt för outvecklade sinnen, 
begäret är då herre över dig. 
Det gäller då försöka bli sin egen herre, 
vägen dit är stenig och svår att nå, 
men den som försöker, når dit någon gong, 
Försöka duger, 
kanske man lyckas då och då.

 

2019-07-27
Ofläckat sinne


------Det finns ingen fruktan för den vaksamme, vars sinne är ofläckat av begär, fritt från förvirring och som lämnat bakom sig gott och ont.
- Buddha


Var vaksam, 
låt sinnet vara stillsam, 
håll begäret borta, 
då du utan fruktan är.

 

2019-07-27
Slapphets offer


------Okunniga och dåraktiga människor faller offer för slapphet. Den vise värnar om sin vaksamhet som sin dyrbaraste skatt.
- Buddha


Dåraktiga faller för slapphet. 
Den vise är vaksam, 
och vaktar sin vaksamhet, 

 

-------Det är inte andras felsteg, inte vad andra gjort eller lämnat ogjort som man bör betänka, utan vad man själv gjort eller underlåtit.
Buddha

-------Ty aldrig upphör hat genom hat, utan det upphör genom vänlighet; det är den eviga lagen.
Buddha

-------Den respektfulle, som alltid hedrar de gamla, tillväxer i fyra avseenden: ålder, skönhet, lycka och styrka.
Buddha

------Vad än en fiende kan göra mot en fiende eller en ovän mot en ovän – ett felriktat sinne gör oss större skada.
Buddha

-----Den som lämnat bakom sig seger och nederlag, han är fridfull och lycklig.
Buddha

------Det är viktigt att behärska det svårgripbara, snabba sinnet, som flyger vart det vill; ett kuvat sinne bringar lycka.
Buddha

------Likt en fåra leder vatten till fälten, likt en bågskytt riktar en pil, likt en snickare snidar trä, så formar den vise sitt liv.
Buddha

------Alla enskilda ting förgår.
Buddha

-------Hat dämpas aldrig av mer hat, det kan bara avväpnas genom vänskap och förståelse.
Buddha

------Den ene går inte samma väg som den andre.
Buddha

-------All identifikation med form leder till lidande.
Buddha

Allt som kan uppstå försvinner också.
Buddha

Tålamod är en av de svåraste disciplinerna, men det är de tålmodiga som får uppleva slutsegern.
Buddha

Istället för att söka sanningen, släpp taget om dina föreställningar. 
Buddha

Hat upphör aldrig genom hat. Hat upphör endast genom kärlek.
Buddha 

Var inte så hård mot dig själv. Utan vänlighet mot oss själva kan vi inte älska världen.
Buddha

Om din medkänsla inte inkluderar dig själv, då är den ofullständig. 
Buddha

Vårda varje ögonblick och du vårdar allt.
Buddha

Släpp taget om allt.
Buddha

Dagens agenda: andas ut, andas in, andas ut. 
Buddha

Oavsett vilka svårigheter du haft i det förflutna, kan du börja på ny kula idag.
 Buddha

Alla beskrivningar av verkligheten är temporära hypoteser. 
Buddha

Det är ditt sinne som skapar den här världen. 
Buddha

Oavsett hur svår din bakgrund är, kan du alltid börja om på nytt.
Buddha

Att hålla fast vid ilska är som att hålla fast vid glödande kol med avsikt att slänga den på någon annan; det är du som blir bränd. 
Buddha

Effekten av en handling går aldrig förlorad. 
Buddha

En kanna fylls droppe för droppe. 
Buddha

Det finns endast två misstag man kan göra längs sanningens väg; att inte gå hela vägen, och att inte börja.
Buddha

I skyn finns inget öst och väst; människor skapar dessa skiljaktigheter i sinnet och tar dem sedan för sanna.
Buddha

Var inte försjunken i det förflutna, dröm inte om framtiden, koncentrera sinnet på det innevarande ögonblicket.
Buddha

Frid kommer inifrån. Sök det inte utvändigt.
Buddha

Tusen ljus kan tändas med ett enda, utan att livet för det ljuset förkortas. Glädje avtar aldrig genom att delas. 
Buddha

Du själv, lika mycket som alla andra i universum, förtjänar din kärlek och tillgivenhet.
Buddha

Allt det vi är, är resultatet av vad vi tänker.
Buddha

Varje morgon föds vi på nytt. Vad vi gör idag är det som betyder mest.
Buddha