IMG_20211208_072052.jpg?1639151130

Försök inte säga åt livet vad ditt syfte är. Fråga livet vilket syfte det har åt dig.
Eckhart Tolle

Man kan inte veta eller bestämma i förväg vad livet har med sig.