ass3.jpg?1636983789

Äkta kärlek vill inte ha någonting.
Eckhart Tolle

Äkta kärlek kräver ingenting tillbacks.