ma4.jpg?1636984397

Världen, vår Värld, 
människans Värld,
vår gemensamma Värld, 

lev i fred, älska alla, 
gör Världen bättre,
var en god förebild för andra, 

ett exempel för det goda