6aaa.jpg?1595426020

Ett vänligt ord kan hålla en varm hela vintern.
- Ordspråk

Alla gillar ett vänligt bemötande.