5aaa.jpg?1636985446

Mannen tiger när han lider, kvinnan lider när hon tiger.
- Ordspråk

Så inte förutfattade meningar runt omkring dig.