aa34.jpg?1637237645

Delad glädje, dubbel glädje och delad sorg, halv sorg
- Ordspråk

Delad glädje och delad sorg, visar känslor och vänskap.