aa7.jpg?1594031733

Den som dömer mellan två vänner, förlorar den ene.
- Ordspråk

Du skall icke döma dina vänner