jags1.jpg?1637875496

Lämna det förgågna,
lev istället i nutid, 

lev i nutid och njut av livet, 
det förgågna det har varit, 
du skall förlåta det förgågna, det som varit, 
du kan inte ändra på historia, 
lev nu, lev här och nu