ass1.jpg?1602949183

Tristess, ilska, sorg eller rädsla är inte ”din”, inte personlig. De är tillstånd av det mänskliga sinnet. De kommer och går. Inget som kommer och går är du.
- Eckhart Tolle

Du är som dina känslor i nuet, nuet bestämmet vilket sinnelag du har just nu.