naturD.jpg?1594031488

När du är närvarande i detta ögonblick, då bryter du kontinuiteten i din berättelse om det förflutna och framtiden. Då uppstår sann intelligens, och även kärlek.
- Eckhart Tolle

Livet i nuet är det verkliga livet här på Jorden, i nuet händer allt i livet som skall hända.