aab9.jpg?1607754477

Du kan inte ta upp kampen mot egot och vinna, på samma sätt som du inte kan bekämpa mörkret. Medvetenhetens ljus är det enda som behövs. Du är detta ljus.
-
Eckhart Tolle

Bli andlig, se mer och mer ditt inre liv, förstå did själv och förstå andra.