Kv%C3%A4ll-tr%C3%A4d.jpg?1594031600

Ingenting har någonsin hänt i det förflutna som kan hindra dig från att vara närvarande här och nu; och om det förflutna inte kan hindra dig från att vara närvarande här och nu, vilken makt har det då?
- Eckhart Tolle