IMG_20211205_025548.jpg?1638670412

Din religion och din religiositet angår bara dig, enbart bara dig. Låt andra vara.