si1peng.jpg?1598224697

45. "En bra kompromiss är en där alla ger sitt bidrag."
- Angela Merkel

Tillsammans är vi starka.