7aaa.jpg?1636985417

Vinden viner, 
vindpustarna mycket starka, 
frisk vinterkväll utan snö, 
vad högt vinden låter.