ab5.jpg?1626876577

Vägen, 
vägen går framåt, 
vägen går bakåt, 
sommarens grönska, 
soligt var det då, 
blå himmel, 
underbar väg att vandra, 
ibland skugga och ibland gassade solsken, 
på vintern med snö är vägen hal. 
I vägens ena ände finns en hög liten backe, 
på vinten kan den vara ishal.