jags1.jpg?1637875496

Underbara olikheter,
olikheterna gör dig rikare, 

du lär dig, ditt vetande växer, 
empatin växer, 
din världsbild växer, 
du blir en världsmedborgare, 
internationell, en människa utan gränser