IMG_20211002_145642.jpg?1633180979

Tankens kraft, en stark kraft, 
man är som sina tankar, 
man skall leta efter positiva tankar, 
gå bort från negativa tankar,
negativa tankar 
gör dig till en negativ människa, 
lär, lär och dröm vakendrömmar om positivitet, 
njut av dina vakendrömmar som är positiva, 
tanken ger dig drömmar, fantasi, 
njut av dessa fantasier och vakendrömmar och 
lär dig tillämpa positivitet äver i vardagslivet.