IMG_20211028_144834.jpg?1636983970

Tala illa om andra, 
bakom ryggen kanske, 
sluta sluta, 
bli vän istället.

Om någon talar illa om andra till dig eller så att du hör det, kan du vara säker på att han talar även illa om dig bakom din rygg..så tänk lite...gå inte i fällan att följa med pratet och börja även du prata illa...håll dig borta från sådant...sådant har konsekvenser för dig när det bli känt detta illa prat om andra.