aa33.jpg?1593650952

Det är väl vinter nu, 
snö saknas, 
Vinter med snö är så vackert, 
snö på t.ex gröna tallar, 
Vad jag saknar vit vinter, 
när skall vi få snö på marken.