ajmadonna.jpg?1621981378

31. "Att veta vad som måste göras undanröjer rädsla."
- Rosa Parks