5aaa.jpg?1636985446

”Jag söker inte, jag finner.”
- (Picasso)

Man behöver inte leta, det kommer som skall komma.