IMG_20210924_200630.jpg?1632591499

Ordspråk är inte alltid sanna språk.
- Ordsprpåk