aa3.jpg?1637237485

Samvaro är den högsta formen av tillvaro.
- Ordspråk

Att vara med andra och samverka med andra, är den bästa tllvaron.