IMG_20210916_204328.jpg?1631819155

Handling betyder mer än ord
- Ordspråk