na8.jpg?1620385096

Tala väl är gott, men göra väl är bättre.
- Ordspråk