no6.jpg?1636985536

Lärdom är bra men erfarenhet är bättre.
- Ordspråk