ass2.jpg?1636983775

Den friske har många önskningar den sjuke bara en
- (okänd)

Du önskar allt möjligt här i livet, du vill ha mer och mer.