IMG_20211028_144834.jpg?1635482424

Nu behövs solidaritet, 
alla behöver vaccin, 
både rika och fattiga, 
hela världen behöver vaccin, 
covid-19 måste kuvas, 
man måste dela med sig, 
endast då vinner man över viruset, 
var solidarisk, 
tänk solidariskt.